fbicon

Grammatica, Morfologie en Syntaxis

©

 
Grammatica//MorfWerw/Term2>


Termen

 

Type CTRL-f om op deze pagina te zoeken naar termen in de linker- of rechterkolom.
Links onderin het beeld verschijnt dan een zoekveld.
De woorden in de linkerkolom zijn bijna in alle gevallen links naar de betreffende pagina in de grammatica (niveau **).
In een enkel geval is het een link naar niveau * omdat het betreffende begrip niet opnieuw op niveau ** behandeld wordt
(meestal is dat het geval van termen met betrekking tot werkwoorden en vervoeging).
Soms is het een link naar niveau *** als het gaat om een nadere specificatie.


* *-symbool wordt gebruikt om incorrect voorbeeld aan te duiden
) ()-symbolen worden gebruikt om een zelden voorkomende vorm aan te duiden
) ()-symbolen worden gebruikt om woorden aan te duiden die in de letterlijke vertaling van een voorbeeld zijn toegevoegd om er een goed lopende Nederlandse zin van te maken.
[ ] [ ]-symbolen omvatten het foneem.
[ ] [ ]-symbolen omvatten de uitspraak van een woord of woordgroep.
1e stam ενεστωτικό θέμα, το
εξαλουθιτικός / συνεχής ...
2e stam αοριστικό θέμα, το
συνοπτικός / στιγμιαίος ...
1e vervoeging πρώτη συζυγία, η
2e vervoeging δεύτερη συζυγία, η / συνηρημένα ρήματα, τα
aanhalingsteken εισαγωγικά, τα
aantonende wijs οριστική, η
indicativus
aanvoegende wijs υποτακτική, η
coniunctivus
aanvullingszin, complementszin ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanvullingszin, complementszin, na uitdrukking met έχω ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanvullingszin, complementszin, met ότι ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanwijzend voornaamwoord δεικτική αντωνυμία, η
aanwijzend voornaamwoord, identificerend  
aanwijzend voornaamwoord, versterkend  
absoluut overtreffende trap απόλυτος υπερθετικός βαθμός, ο
accent τόνος, ο
accent, het éénaccentsysteem μονοτονικό σύστημα, το
accent en augment bij lettergreep met ι-klank  
accentregel accentuatieregel
accentuatieregel
accentregel
accentteken τονικό σημάδι, το
accentverschuiving  
accusativus αιτιατική, η
accusativus, assimilatie  
accusativus, slot-ν  
acroniem en suffix  
actief ενεργητικός
actieve betekenis ενεργητική διάθεση, η
activum ενεργητική φωνή, η
acutus οξεία, η
adjectief bijvoeglijk naamwoord, το επίθετο
adverbium bijwoord, επίρρημα, το
adversatief voegwoord  
afbreekregel  
afbreekstreepje ενωτικό, το
aferesis αφαίρεση, η
affix  
afhankelijke vraag πλάγια ερωτηματική πρόταση, η
afgerond (gebeurtenis), van de 2e stam * συνοπτικός, στιγμιαίος
affix πρόσθημα, το
alfabet αλφάβητο, το
ALT-code, leestekens  
ALT-code, fonemen  
antecedent λεξική κεφάλη, η/αντικείμενος αναφοράς, το
antecedent, ingesloten, betrekkelijke bijzin ελεύθερη αναφορική πρόταση, η
antecedent, ingesloten, onbepaald betrekkelijk voornaamwoord  
aoristi = van de tweede stam
aoristus αόριστος, ο
aoristus-stam  
aparemfato * απαρέμφατο, το
apocope  
apocope, lidwoord  
apostrof απόστροφος, ο
asigmatisch  
aspect, werkwoord όψη του ρήματος, η/ ποόν ενέργειας, το
assimilatie η αφομοίωση
assimilatieregel
 
attributief, onbepaald voornaamwoord επιθετικός
attributief, deelwoord  
augment, vervoeging αύξηση, η
augment, activum *** αύξηση, η
augment, 1e stam **** αύξηση, η
augment, 1e conjugatie αύξηση, η
augment, inwendig  
augment, voltooid deelwoord  
bedrijvende zin ενεργητική φωνή, η
beknopte bijzin  
beknopte bijzin met infinitief  
beknopte bijzin door samentrekking  
belanghebbend voorwerp  
beleefdheidsfrase, θα  
bepaald lidwoord οριστικό άρθρο, το
bepaling προσδιορισμός, ο
bepalingaankondigend voornaamwoord
bepaling van gesteldheid κατηγορηματικός προσδιορισμός, ο
bepaling van gesteldheid, tegenwoordig deelwoord  
beperkende bijvoeglijke bijzin περιοριστική πρόταση, η
beperkende bijvoeglijke bijzin, komma  
betrekkelijk voornaamwoord αναφορική αντωνυμία, η
betrekkelijke bijzin αναφορική πρόταση, η
betrekkelijke bijzin ingeleid door een bijwoord  
betekenis, gebruik διάθεση, η
bevelende wijs< */a> gebiedende wijs
bevelende wijs en klemtoon  
bevestigende zin καταφατική πρόταση, η
bezittelijk voornaamwoord κτητική αντωνυμία, η
bezittelijk voornaamwoord en accent  
bijstelling παράθεση, η/ παραθετικός προσδιορισμός, ο
bijvoeglijk naamwoord επίθετο, το
adjectivum
bijvoeglijk naamwoord, niet gradeerbaar  
bijvoeglijke bepaling επιθετικός/ ονοματικός προσδιορισμός, ο
bijvoeglijke bijzin, betrekkelijke bjzin αναφορική πρόταση, η
bijvoeglijke bijzin, beperkend betrekkelijke bijzin, beperkend
bijvoeglijke bijzin, uitbreidend betrekkelijke bijzin, uitbreidend
bijvoeglijke bijzin en komma betrekkelijke bijzin en komma
bijwoord επίρρημα, το
adverbium
bijwoord, aanwijzend δεικτικό επίρρημα, το
bijwoord, betrekkelijk σχετικό επίρρημα, το
bijwoord, echt  
bijwoord, onbepaald αόριστο επίρρημα, το
bijwoord, vragend ερωματικό επίρρημα, το
bijwoord van frequentie επίρρημα συχνότητας, το
bijwoord van hoeveelheid ποσοτικό επίρρημα, το
bijwoord van plaats τοπικό επίρρημα, το
bijwoord van tijd χρονικό επίρρημα, το
bijwoord van wijze τροπικό επίρρημα, το
bijwoordelijke bepaling επιρρηματικός προσδιορισμός, ο
bijwoordelijke bijzin επιρρηματική δευτερεύουσα πρόταση, η
bijwoordelijke bijzin, komma, leesteken  
bijzin δευτερεύουσα πρόταση, η
bijzin, Nederlands δευτερεύουσα/ εξαρτημένη πρόταση, η
bijzin, beknopt  
bijzin, beperkend περιοριστική πρόταση, η
bijzin, betrekkelijk  
bijzin, bijvoeglijk επιθετική πρόταση, η
bijzin, bijvoeglijk beperkend  
bijzin, bijvoeglijk uitbreidend  
bijzin, causaal αιτιολογική πρόταση, η
bijzin, complementszin  
bijzin, concessief παραχωρητική πρόταση, η/ενδοτική πρόταση, η
bijzin, conditioneel υποθετική πρόταση, η
bijzin, consecutief αποτελεσματική/ συμπερασματική πρόταση, η
bijzin, finaal τελική πρόταση, η
bijzin, indirecte vraag έμμεση/ πλάγια ερώταηση, η
bijzin, redengevend αιτιολογική πρόταση, η
bijzin, tegenstellend εναντιωματική πρόταση, η
bijzin, temporeel χρονική πρόταση, η
bijzin, toegevend παραχωρητική πρόταση, η
bijzin, uitbreidend μη περιοριστική πρόταση, η
bijzin, voorwaardelijk υποθετική πρόταση, η
bijzin van aarzeling ενδοιαστική πρόταση, η
bijzin van beperking  
bijzin van doel τελική πρόταση, η
bijzin van omstandigheid  
bijzin van plaats  
bijzin van vergelijking συγκριτική πρόταση, η
bijzin van vrezen ενδοιαστική πρόταση, η
πρόταση του φόβου, η
πρόταση της απορίας, η
causale betekenis, tegenwoordig deelwoord  
causale bijzin αιτιολογική πρόταση, η
circumflex περισπωμένη, η
collocatie, lexicale  
comparativus, vergrotende trap συγκριτικός βαθμός, ο
complementszin συμπληρωματική πρόταση, η
concessieve bijzin παραχωρητική πρόταση, η / ενδοτική πρόταση, η
conditionele bijzin υποθετική πρόταση, η / υπθετικός λόγος, ο
conditionele bijzin, komma  
coniunctivus υποτακτική, η
coniunctivus 1  
coniunctivus 2  
consecutieve bijzin αποτελεσματική πρόταση, η
dagaanduiding  
dag, hoofdletter  
dativus, naamvallen δοτική, η
dativus, uitdrukkingen  
datum ημερομηνία, η
decimale getallen, komma δεκαδικό ψηφίο, το
declinatie verbuiging
deelwoord μετοχή, η
deelwoord, onvoltooid μετοχή του ενεστώτα, η
deelwoord, tegenwoordig μετοχή του ενεστώτα, η
deelwoord, verleden μετοχή του παρακειμένου, η
deelwoord, voltooid μετοχή του παρακειμένου, η
dentaal οδοντικός
deponens αποθετικό ρήμα, το
diathese, betekenis διάθεση, η
directe rede, bijzin ευθύς λόγος, ο
directe rede, leestekens ευθύς λόγος, ο
directe rede, vraagzin ευθύς λόγος, ο
directe vraag, vraagteken  
directe vraag, vraagzin  
disjunctief voegwoord διαζευκτικός σύνδεσμος, ο
dissimilatie  
distributief gebruik παρά  
door-bepaling, passieve ποιητικό αιτίο, το
dubbele punt άνω και κάτω/ διπλή τελεία, η
duratief εξακολουθητικός/ συνεχής
dvandva  
eenlettergrepig woord  
eenmalig (gebeurtenis), van de 2e stam * συνοπτικός, στιγμιαίος
eigennaam κύριο ουσιαστικό, το
elativus  
elisie έκθλιψη, η
elkaar (wederkerigheid) αλληλοπαθής
elliptisch ελλευτικός
emfase  
enclitica
 
enkelvoud, verbuigen ενικός
enkelvoudige tijd (onvoltooide tijd) * μονολεκτικός χρόνος, ο
enkelvoudige zin απλή πρόταση, η
finale bijzin τελική πρόταση, η
finale bijzin, komma  
foneem φώνημα, το
foneem, ALT-code  
fonetisch schrift  
fonologie φωνολογία, η
fricatief εξαλουθικός
futuralis  
futurum μέλλοντας, ο
futurum 1  
futurum 2  
futurum exactum συντελεσμένος μέλλοντας, ο
gebiedende wijs προστακτική, η
gebiedende zin  
gedachtepuntjes αποσιωπητικά, τα
generalis  
genitivus γενική, η
geslacht γένος, το
geslacht, natuurlijk vs lexicaal  
gesteldheid, bepaling van κατηγορηματικός πρσοδιορισμός, ο
gesteldheid, bepaling van, deelwoord  
getal, verbuiging αριθμός, ο
getal, geheel  
getal, gebroken  
gezegde κατηγόρημα, το
gezegde, naamwoordelijk (deel van het) κατηγορούμενο, το
gezegde, werkwoordelijk (deel van het)  
gradeerbaar bijvoeglijk naamwoord  
grammatica γραμματική, η
gravis βαρεία, η
gutturaal λαρυγγικός
haakje παρένθεση, η
herhaald lijdend voorwerp  
herhaald onderwerp  
hiaat  
hoge punt, leestekens  
hoofd van samenstelling  
hoofdletter κεφαλαίο γράμμα, το
hoofdtelwoord απόλυτο αριθμητικό, το
hoofdzin κύρια/ ανεξάρτητη πρόταση, η
hulpaccent  
hulpwerkwoord βοηθητικό ρήμα, το
identificerend aanwijzend voornaamwoord  
imparisyllabi  
imperativus προστακτική, η
imperativus 1  
imperativus 2  
imperfectum παρατατικός, ο
indicativus οριστική, η
indirecte rede, lijdend voorwerpszin πλάγιος λόγος, ο
indirecte rede, vraagzin πλάγια/ έμμεση ερώτηση, η
indirecte rede, complementszin πλάγια ερωτηματική πρόταση, η
indirecte vraagzin, komma  
infinitief  
ingesloten antecedent, bijzin met ελεύθερη αναφορική πρόταση, η
intern augment, inwendig augment *** εσωτερική αύξηση, η
intervocalische -γ-, 1e conj  
intervocalische -γ-, praesens passivum, 1e conj, type B  
intervocalische -γ- , imperfectum, 1e conj, type B  
intervocalische -γ- , imperfectum, 2e conj, type A1  
intervocalische -γ- , imperativus, 1e conj, type B  
intervocalische -γ- , deelwoord, 1e conj, type A en B  
intervocalische -γ-, deelwoord, 1e conj.  
intervocalische -γ-, zelfstandig naamwoord, onzijdig  
intransitief αμετάβατος
intransitief, passiva  
inwendig augment ***  
irrealis  
irrealis  
katharevousa καθαρεύουσα, η
keelklank λαρυγγικός φθόγγος, ο
klankleer φωνολογία, η
kleine letter μικρό γράμμα, το
klemtoonverschuiving, regel  
klemtoonverschuiving, klinker  
klinker φωνήεν, το
klinker, korte  
klinker, lange  
klinkerdeletie  
klinkercombinatie  
komma, alfabet  
komma, leestekens κόμμα, το
koppelteken παύλα, η
koppelwerkwoord συνδετικό ρήμα, το
korte klinker  
krachtaccent  
labiaal χειλικός
lange klinker  
leeftijd ηλικία, η
leesteken σημείο στίξης, το
lettergreep σηλλαβή, η
lettergreep, laatste λήγουσα, η
lettergreep, op één na  laatste παραλήγουσα, η
lettergreep, op twee na laatste προπαραλήγουσα, η
lexicale collocatie  
lexicografische collocatie  
lidwoord άρθρο, το
lidwoord, slot-ν  
lidwoord, bepaald οριστικό άρθρο, το
lidwoord, onbepaald αόριστο άρθρο, το
liggend streepje παύλα, η
lijdende vorm παθητική φωνή, η
lijdende zin παθητική πρόταση, η
lijdend voorwerp άμεσο αντικείμενο, το
lijdend voorwerp, loos  
lijdend voorwerp, reduplicatie  
lijdend voorwerpszin  
limietregel limitatieregel
limitatieregel limietregel
lipklank  
liquidae  
loos lijdend voorwerp  
loos onderwerp  
mannelijk αρσενικός
mededelende zin  
medeklinker σύμφωνο, το
medeklinkercombinatie  
medeklinkercombinatie, assimilatie
 
mediale betekenis μέση διάθεση, η
meervoud, verbuigen πληθυντικός αριθμός, ο
meewerkend voorwerp έμμεσο αντικείμενο, το
meewerkend voorwerpszin  
modale betekenis τροπική διάθεση, η
modaliteit τροπικότητα, η
modaal werkwoord  
modale werkwoorden, coniunctivus  
modificeerder  
morfologie μορφολογία, η
monolectische tijden ***  
monotoniko μονοτονικός
naamwoordelijk deel van het gezegde, bijvoeglijk naamwoord κατηγορούμενο, το
naamval πτώση, η
naamval, eerste ονομαστική, η
nominativus
naamval, tweede γενική, η
genitivus
naamval, derde δοτική, η
dativus
naamval, vierde αιτιατική, η
accusativus
naamval, vijfde κλητική, η
vocativus
naamwoordelijk ονομαστικός
naamwoordelijk deel van het gezegde κατηγορούμενο, το
nasaal έρρινος
nationaliteit εθνικότητα, η
natuurlijk geslacht vs lexicaal  
natuurlijk geslacht vs lexicaal, naamwoordelijk deel van het gezegde  
neusklank έρρινος φθόγγος, ο
neutraal ουδέτερος
neutrale betekenis ουδέτερη διάθεση, η
nevenschikkend voegwoord παρατακτικός σύνδεσμος, ο
niet, ontkenning  
niet, bijwoord  
nominativus ονομαστική, η
occlusief στιγμιαίος
omschrijvend περιφραστικός
onbepaald lidwoord αόριστο άρθρο, το
onbepaalde telwoord  
onbepaalde telwoord, πολύς  
onbepaalde wijs  
onderschikkend voegwoord υποτακτικός σύνδεσμος, ο
onderwerp υποκείμενο, ο
onderwerp, loos  
onderwerp, voorlopig  
onderwerpszin, in het Nederlands  
onderwerpszin, met που  
onderwerpszin, met ότι  
onderwerpszin, gesubstantiveerd  
onovergankelijk werkwoord αμετάβατο ρήμα, το
onovergankelijk, passieve werkwoordsvorm  
onpersoonlijk werkwoord απρόσωπο ρήμα, το
onpersoonlijke zin  
onregelmatig werkwoord *** ανώμαλο ρήμα, το
onpersoonlijke betekenis απρόσωπη διάθεση, η
ontkennende zin αρνητική/αποφατική πρόταση, η
ontkenning, woordvolgorde  
ontkenning, coniunctivus  
onverbuigbaar άκλιτα
onvoltooide tijd *  
onvoltooid tegenwoordige tijd * ενεστώτας, ο
onvoltooid verleden tijd * αόριστος, ο
onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd απλός μέλλοντας, ο
onvoltooid verleden toekomende tijd δυνητικός ατελής τρόπος, ο
onzijdig ουδέτερος
ott onvoltooid tegenwoordige tijd *
ovt onvoltooid verleden tijd *
ott voltooid tegenwoordige tijd *
ovt voltooid verleden tijd *
ott onvoltooid toekomende tijd *
vttt voltooid tegenwoordig toekomende tijd *
vvtt voltooid verleden toekomende tijd *
overgankelijke werkwoord μεταβατικό ρήμα, το
overgankelijke werkwoord, passsieve werkwoordsvorm  
overtreffende trap υπερθετικός βαθμός, ο
superlativus
overtreffende trap, absoluut απόλυτος υπερθετικός βαθμός, ο
elativus
oxytoon  
palatalisering  
paradigma  
paratatikos * παρατατικός
parisyllabi  
paroxytoon  
participium deelwoord
participium praesentis tegenwoordig deelwoord
partikel μόριο, το
partikel, slot-ν na δε en μη  
partikel, en accent  
partikel δα, na τόσος  
passief, passivum * παθητικός, το παθητικό
passieve door-bepaling ποιητικό αίτιο, το
passiveren  
passieve betekenis παθητική διάθεση, η
percentage  
perfectum παρακείμενος, ο
perfectumaugment, accent en augment  
perfectumaugment, voltooid deelwoord  
perifrastische constructie *** περιφραστικός
perifrastische tijden *** περιφραστικός
persoon, 1e, 2e, 3e *** πρόσωπο, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο
persoonlijk voornaamwoord προσωπική αντωνυμία, η
persoonlijk voornaamwoord, zwak  
persoonlijk voornaamwoord, zwak, en accent  
persoonsvorm κλιτός ρηματικός τύπος, ο
plusquamperfectum *** υπερσυντέλικος, ο
polytoniko  
potentialis δυνητική, η
potentialis, θα δυνητική, η
praesens ενεστώτας, ο
praesens-stam ***  
praesentis = van het praesens
predicaat, naamwoordelijk deel van het gezegde το κατηγορούμενο
predicatief, tegenwoordig deelwoord
predicatief, naamwoordelijk deel van het gezegde κατηγορηματικός 
prefix πρόθημα, το
prefix en augment  
proclitica  
proparoxytoon  
punctueel  
punt τελεία, η
puntkomma ; άνω τελεία, η
rangtelwoord τακτικό αριθμητικό, το
reciprociteit (wederkerigheid)  
reduplicatie lidwoord  
reduplicatie lijdend voorwerp  
reduplicatie meewerkend voorwerp  
reduplicatie bijvoeglijke bepaling  
reduplicatie voltooid deelwoord  
reflexiviteit (wederkerendheid)  
regelmatig werkwoord *** ομαλό ρήμα, το
rekenen  
retorische vraag  
samengestelde tijd, (voltooide tijd) * περιφραστικός χρόνος, ο
samengestelde werkwoorden *  
samenstelling  
samenstellingen met telwoorden  
samentrekking van klinkers συναίρεση, η
scheidbare (samengestelde) werkwoorden*  
secundaire 2e stam  
semantiek σημασιολογία, η
sibilant διπλοδοντικός/ συριστικός
sigmatische stam  
sisklank διπλοδοντικός/ συριστικός
slot-n τελικό ν, το
spelling ορθογραφία, η
spiritus asper δασεία, η
spiritus lenis ψιλή, η
spraakleer γραμματική, η
stam, verbuigen θέμα, το
stam, werkwoord  
stam, eerste θέμα του ενεστώτα, το
stam, tweede θέμα του αορίστου, το
stam, sigmatische  
stam, asigmatische  
stam, slotletter van de χαρακτήρας του θέματος, ο
stambreuk  
stellende trap θετικός βαθμός, ο
stemhebbend ηχηρός
stemloos άηχος
sterk δυνατός/ εμφατικός
straatnaam  
streepje παύλα, η
streepje, afbreek- ενωτικό, το
substantief  
suffix επίθημα, το
suffix, bijvoeglijk naamwoord  
superlativus  
synizese  
syntaxis σύνταξη, η
tandklank  
tegenwoordig deelwoord μετοχή του ενεστώτα, η
tegenwoordig deelwoord, causale betekenis  
tegenwoordige tijd * ενεστώτας, ο
telwoord αριθμητικό, το
telwoord, hoofd-  
telwoord, rang-  
telwoord, bepaald  
telwoord, onbepaald  
telwoord, rekenen  
telwoord, tijden  
telwoord, data  
telwoord, percentages  
temporele bijzin χρονική πρόταση, η
tijd, werkwoord *** χρόνος, ο
tijdsaanduiding  
titel, hoofdletter  
toekomende tijd *** μέλλον, το
toekomende tijd, onvoltooid  
toekomende tijd, voltooid  
toekomende tijd, onvoltooid tegenwoordig ***  
toekomende tijd, onvoltooid verleden ***  
toekomende tijd, voltooid tegenwoordig *** ενεστώτας, ο
toekomende tijd, voltooid verleden ***  
transitief μεταβατικός
transliteratie  
trap, stellende θετικός βαθμός, ο
trap, vergrotende συγκριτικός βαθμός, ο
trap, overtreffende υπερθετικός βαθμός, ο
trappen van vergelijking παραθετικά, τα
trema διαλυτικά
tussenvoeging, komma  
tussenwerpsel επιφώνημα, το
tweeklank, alfabet δίφθογγος, ο
tweeklank, klinkercombinaties δίψηφα φωνήεντα, τα
uitbreidende bijvoeglijke bijzin μη περιοριστική πρόταση, η
uitbreidende bijvoeglijke bijzin, komma  
uitgang, verbuigen κατάληξη, η
uitroepende zin επιφωνηματική πρόταση, η
uitroepteken θαυμαστικό, το
uitspraak προφορά, η
verbuiging κλίση, η
vergelijking, trappen van παραθετικά, τα
vergrootwoord μεγεθυντικό, το
vergrotende trap συγκριτικός βαθμός, ο
comparativus
verkleinwoord υποκοριστικό, το
verleden deelwoord *** μετοχή παρακειμένου, η
verleden tijd ***  
versterkend aanwijzend voornaamwoord  
veronderstellende wijs πιθανολογική, η
vervoeging * συζυγία, η
vervoeging, 1e, 2e 1e, 2e conjugatie
vloeiklank  
vocativus κλητική, η
voegwoord σύνδεσμος, ο
voegwoord, adversatief  
voegwoord, disjunctief  
voegwoord, nevenschikkend παρατακτικός σύνδεσμος, ο
voegwoord, onderschikkend υποτακτικός σύνδεσμος, ο
voegwoord, komma  
voegwoord, samenvoegend  
voltooid deelwoord, in het Nederlands  
voltooid deelwoord  
voltooid deelwoord, bijvoeglijk naamwoord  
voltooid deelwoord, reduplicatie  
voltooide (tijd) συντελεσμένος, τετελεσμένος
voltooide tijd *, (Griekse term: samengestelde tijd) περιφραστικός χρόνος, ο
voltooid tegenwoordige tijd * παρακείμενος, ο
voltooid tegenwoordig toekomende tijd *  
voltooid toekomende tijd * συντελεσμένος μέλλοντας, ο
voltooid verleden tijd * υπερσυντέλικος, ο
voltooid verleden toekomende tijd * δυνητικός συντελεσμένος τρόπος, ο
voorlopig onderwerp  
voornaamwoord αντωνυμία, η
voornaamwoord, aanwijzend δεικτική αντωνυμία, η
voornaamwoord, betrekkelijk αναφορική αντωνυμία, η
voornaamwoord, bezittelijk κτητική αντωνυμία, η
voornaamwoord, onbepaald αόριστη αντωνυμία, η
voornaamwoord, persoonlijk προσωπική αντωνυμία, η
voornaamwoord, vragend ερωματική αντωνυμία, η
voornaamwoord, wederkerend αυτοπαθής αντωνυμία, η
voornaamwoord, wederkerig αλληλοπαθής αντωνυμία, η
voorwaardelijke wijs, zie conditionele zin δυνητική, η
voortdurend (gebeurtenis), van de 1e stam * εξακολουθητικός, συνεχής
voorvoegsel πρόθημα, το
voorzetsel πρόθεση, η
voorzetselgroep  
voorzetselprefix en augment ***  
voorzetselvoorwerp εμπρόθετο αντικείμενο, το
voorzetselvoorwerp, από  
vorm, actief of passief φωνή, η
vormleer μορφολογία, η
vraagteken ερωματικό, το
vraagzin, vragende zin ερωματική πρόταση, η
vrouwelijk θηλυκός
wederkerend voornaamwoord αυτοπαθής αντωνυμία, η
wederkerend werkwoord αυτοπαθές ρήμα, το
wederkerende betekenis αυτοπαθής διάθεση, η
wederkerig voornaamwoord αλληλοπαθής αντωνυμία, η
wederkerige betekenis αλληλοπαθής διάθεση, η
wederkerigheid αλληλοπάθεια, η
wensende wijs, zie wenszin ευχετική, η
wenszin ευχετική πρόταση, η
werkwoord * ρήμα, το
werkwoord, onregelmatig *** ανώμαλο ρήμα, το
werkwoord, regelmatig ομαλό ρήμα, το
werkwoord, onovergankelijk * αμετάβατο ρήμα, το
werkwoord, overgankelijk * μεταβατικό ρήμα, το
werkwoord, wederkerend αυτοπαθές ρήμα, το
werkwoord, wederkerig αλληλοπαθές ρήμα, το
werkwoord, wederkerig, passieve werkwoordsvorm *  
wijs * έγκλιση, η *
wijs, aantonende * οριστική, η
wijs, aanvoegende * υποτακτική, η
wijs, gebiedende * προστακτική, η
woord λέξη, η
woord, uit één woord bestaand * μονολεκτικός
woord, met meerdere woorden omschrijvend * περιφραστικός
woordleer  
woordgroep λεκτικό σύνολο, το
woordsoort μέρος του λόγου, το
woordvolgorde, ontkenning σειρά των λεξέων, η
woordvorming  
zelf μόνος, ίδιος
zelf, aanwijzend voornaamwoord  
zelfstandig naamwoord ουσιαστικό, το
zin, bevestigende καταφατική πρόταση, η
zin, bedrijvende ενεργητική πρόταση, η
zin, consecutieve συμπερασματική πρόταση, η
zin, gebiedende προστακτική πρόταση, η
zin, lijdende παθητική πρόταση, η
zin, mededelend πρόταση κρίσεως, η
zin, ontkennende αρνητική πρόταση, η
zin, toegevende παραχωρητική πρόταση, η
zin, samengestelde σύνθετη πρόταση, η
zin, uitroepende επιφωνηματική πρόταση, η
zin, vragende ερωτηματική πρόταση, η
zin van willen, verlangen, verzoeken, eisen βουλητική πρόταση, η
zinsdeel όρος της πρότασης, το
zinsdeel, komma  
zinsleer σύνταξη, η
zinsbouw σύνταξη, η
zwak persoonlijk voornaamwoord αδύνατη προσωπική αντωνυμία, η
zwak persoonlijk voornaamwoord, en accent  

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Fonologie

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.