Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntVoeg2NeveDisj>


Voegwoorden


Nevenschikkende voegwoorden

Hoofdzinnen worden met elkaar verbonden door nevenschikkende voegwoorden, zoals: en, maar, of, noch, zowel ... als, evenmin ... als, hetzij, echter, toch, desondanks.

Nevensschikkende voegwoorden kunnen ook zinsdelen met elkaar verbinden.

Onderscheiden worden:
- samenvoegende voegwoorden
- disjunctieve voegwoorden
- adversieve voegwoordenDisjunctieve voegwoorden Disjunctieve voegwoorden zijn voegwoorden die twee of meer hoofdzinnen of zinsdelen van elkaar scheiden:
... ή  ... of
ή ... ή ... of ... of ...
είτε ... είτε ... of ... of ...
ofwel ... ofwel ...
hetzij ... hetzij ...

 

πρέπει να φύγεις τώρα ή να περιμένεις ως αύριο. je moet nu weggaan of je moet wachten tot morgen.
ή ο Δημήτρης ή η Μαρία θα πάει. �f Dimitris �f Maria gaat.
πρέπει να είναι είτε στη βιβλιοθήκη είτε στο γραφείο. hij moet hetzij in de bibliotheek hetzij in de studeerkamer zijn.
δε μας ειδοποίησε, είτε γιατί δεν μπορούσε είτε γιατί δεν ήθελε. hij heeft ons niet gewaarschuwd, hetzij omdat hij niet kon, hetzij omdat hij niet wilde.

Wanneer het disjunctieve voegwoord twee onderwerpen scheidt die gelijk van persoon en getal zijn, is het in principe zo dat de persoonsvorm achter het tweede onderwerp geplaatst wordt:

ο Γιώργος ή ο Γιάννης θα πάει. Giorgos of Giannis gaat.
τα κορίτσια ή τα αγόρια θα πάνε. de meisjes of de jongens gaan.

Wanneer de twee onderwerpen ongelijk van persoon en/of getal zijn, wordt de persoonsvorm bij het eerste onderwerp geplaatst:

θα πάει ή αυτός ή εμείς. hij gaat of wij.
είτε ο Γιώργος θα πάει είτε τα κορίτσια. Giorgos gaat of de meisjes.

Είτε ... είτε ... kan ook gebruikt worden om bijzinnen in te leiden. Het is dan een onderschikken voegwoord. Soms wordt είτε ... είτε ... dan zelfs geheel weggelaten.:

είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, πρέπει να κάνεις. of je wilt of niet, je moet het doen.
θες δε θες, πρέπει να το κάνεις. of je wilt of niet, je moet het doen.
έχει δεν έχει όρεξη πρέπει να μείνει μαζί μας. of hij zin heeft of niet, hij moet bij ons blijven.

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.