Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntZin2BijzBekn>

Beknopte bijzin


Een beknopte bijzin is een bijzin waarin het onderwerp en de persoonsvorm ontbreken, maar waarin wel een deelwoord of inifinitief voorkomt.

Enkele voorbeelden:

zingend liep hij de trap af.
na de deur dichtgeslagen te hebben, vertrok hij.
hij vroeg de buurman om een bus verf mee te nemen.

Het weggelaten onderwerp stemt overeen met het onderwerp van de hoofdzin.

Het Grieks kent dergelijke zinnen ook voorzover zij met een deelwoord worden vormgegeven.

 

δίνοντας του τα θα σώσεις τη ζωή σου. door het hem te geven, red je je leven (lett.: hem het gevende, red je je leven).
βάζοντας ένα κύκλο ... door er een cirkeltje omheen te zetten ...
χώμα δροσισμένο με νυχτιάς αγέρι grond vochtig van de bries van de nacht


Zie ook: Gesubstantiveerde bijzin

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht