Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfVornVrag3>


Vragende voornaamwoorden


Vragende voornaamwoorden leiden een vraag in.

De Nederlandse vragende voornaamwoorden zijn:
wie, wat, welke, wat voor (een).

De Griekse vragende voornaamwoorden zijn:
ποιος, πόσος, τι.

ποιοι έρχονται; wie komen er?
πόσα σου χρωστώ; hoeveel ben ik je schuldig?
τι θα κάνουμε; wat zullen we doen?
τίνος είναι το βιβλίο; van wie is het boek?

Het vragend voornaamwoord ποιος wordt verbogen volgens άγριος; πόσος wordt verbogen volgens καλός; τι wordt niet verbogen.

In plaats van de genitivus enkel- en meervoud (ποιου, ποιας, ποιων) komt men ook tegen: ποιανού, ποιανής, ποιανών. Deze varianten worden vaak gebruikt als ποιος zelfstandig gebruikt wordt (met de betekenis 'wie') en soms als ποιος bijvoeglijk gebruikt wordt (met de betekenis 'welke'):

ποιανού είναι αυτό το βιβλίο; van wie is dat boek?
ποιανού συγγραφέα είναι αυτό το βιβλίο; van welke schrijver is dat boek?

 

De accusativus mannelijk ποιο(ν) krijgt verplicht een slot-ν als deze vorm zelfstandig gebruikt wordt:

με ποιον μιλούσες; met wie was je aan het praten?


Als de vorm bijvoeglijk gebruikt wordt, is de slot-ν niet verplicht, al wordt hij doorgaans wel geschreven en uitgesproken, zeker wanneer het zelfstandig naamwoord dat erop volgt met een klinker begint:

ποιον άνθρωπο είδες; welke man heb je gezien?

 

In de versteende uitdrukking: περί τίνος πρόκειται; (waar gaat het over?) komt men een genitivusvorm van τι tegen. In zwaar verouderd of zwaar ironisch taalgebruik kan men het oude vraagwoord τις (wie) en τίνος (van wie) aantreffen:

τις φταίει; wiens schuld is het?
τίνος το όνομα έχει; wiens naam draagt hij?


Nb. Zowel het Nederlands als het Grieks kent ook nog diverse bijwoorden die een vraag inleiden:
- hoe, waar, wanneer, waarom, waarbij enz.
- πώς, πού, γιατί κλπ.

Nb. Vragende voornaamwoorden worden ook gebruikt om een afhankelijke vraag in te leiden.

Nb. Vragende voornaamwoorden worden ook gebruikt om een betrekkelijke bijzin in te leiden.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht