Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfVornVrag3>


Vragende voornaamwoorden


Vragende voornaamwoorden leiden een vraag in.

De Nederlandse vragende voornaamwoorden zijn:
wie, wat, welke, wat voor (een).

De Griekse vragende voornaamwoorden zijn:
ποιος, πόσος, τι.

ποιοι έρχονται; wie komen er?
πόσα σου χρωστώ; hoeveel ben ik je schuldig?
τι θα κάνουμε; wat zullen we doen?
τίνος είναι το βιβλίο; van wie is het boek?

Het vragend voornaamwoord ποιος wordt verbogen volgens άγριος; πόσος wordt verbogen volgens καλός; τι wordt niet verbogen.

In plaats van de genitivus enkel- en meervoud (ποιου, ποιας, ποιων) komt men ook tegen: ποιανού, ποιανής, ποιανών. Deze varianten worden vaak gebruikt als ποιος zelfstandig gebruikt wordt (met de betekenis 'wie') en soms als ποιος bijvoeglijk gebruikt wordt (met de betekenis 'welke'):

ποιανού είναι αυτό το βιβλίο; van wie is dat boek?
ποιανού συγγραφέα είναι αυτό το βιβλίο; van welke schrijver is dat boek?

 

De accusativus mannelijk ποιο(ν) krijgt verplicht een slot-ν als deze vorm zelfstandig gebruikt wordt:

με ποιον μιλούσες; met wie was je aan het praten?


Als de vorm bijvoeglijk gebruikt wordt, is de slot-ν niet verplicht, al wordt hij doorgaans wel geschreven en uitgesproken, zeker wanneer het zelfstandig naamwoord dat erop volgt met een klinker begint:

ποιον άνθρωπο είδες; welke man heb je gezien?

 

In de versteende uitdrukking: περί τίνος πρόκειται; (waar gaat het over?) komt men een genitivusvorm van τι tegen. In zwaar verouderd of zwaar ironisch taalgebruik kan men het oude vraagwoord τις (wie) en τίνος (van wie) aantreffen:

τις φταίει; wiens schuld is het?
τίνος το όνομα έχει; wiens naam draagt hij?


Nb. Zowel het Nederlands als het Grieks kent ook nog diverse bijwoorden die een vraag inleiden:
- hoe, waar, wanneer, waarom, waarbij enz.
- πώς, πού, γιατί κλπ.

Nb. Vragende voornaamwoorden worden ook gebruikt om een afhankelijke vraag in te leiden.

Nb. Vragende voornaamwoorden worden ook gebruikt om een betrekkelijke bijzin in te leiden.

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht