Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntTelw2Data>


Telwoord, datum


We onderscheiden hier de volgende toepassingen van telwoorden:
- leeftijden
- kloktijden
- data *
- rekenen en percentages


Als antwoord op de vraag welke dag is het vandaag? wordt
- voor de eerste dag van de maand het rangtelwoord
- voor de overig dagen van de maand het hoofdtelwoord
(in beide gevallen de vrouwelijke vorm zonder lidwoord) gebruikt, gevolgd door de maand in de genitivus.

πόσο (oorspr. πόσες) του μηνός  έχουμε σήμερα; de hoeveelste is het vandaag?
σήμερα έχουμε πρώτη Αυγούστου. vandaag is het één augustus.
σήμερα είναι πρώτη Αυγούστου. vandaag is het één augustus.
σήμερα είναι είκοσι τρεις Ιουνίου. vandaag is het 23 juli.


Als antwoord op de vraag wanneer gebeurt dat? wordt
- voor de eerste dag van de maand het rangtelwoord
- voor de overig dagen van de maand σε gevolgd door het hoofdtelwoord
(in beide gevallen de vrouwelijke vorm met lidwoord in het meervoud) gebruikt, gevolgd door de maand in de genitivus.

πότε θα φτάσει; wanneer komt hij aan?
την πρώτη Οκτοβρίου op de eerste oktober
στις δυο Νοεμβρίου op de 2e november
στις 25 Μαρτίου 1821 op 25 maart 1821


Staat er vóór de datum al een dagaanduiding dan kan het lidwoord (al dan niet met σε) worden weggelaten:

φεύγω την Πέμπτη είκοσι μία Απριλίου. ik vertrek donderdag 21 april.


Gebruikt men in plaats van Απριλίος etc. de vorm Απρίλης etc. , dan moet bij de naam van de maand het lidwoord worden gebruikt:

στις 24 Απριλίου
στις 24 του Απρίλη
op 24 april

 

Jaartallen

Het jaartal wordt voorafgegaan door το of στα.

πήγα στην Αμερική το χίλια εννιακόσια ογδόντα ένα.
πήγα στην Αμερική το ογδόντα ένα.
in (19)81 ben ik naar Amerika geweest.
η Κωνσταντινούπολη πέφτει τον δέκατο πέμπτο αιώνα (τον ΙΕ' αιώνα), δηλαδή το/στα χίλια τετρακόσια πενήντα τρία. Konstantinopel valt in de 15e eeuw, te weten in 1453.

 

Nb1. na een algemene maandaanduiding wordt het jaar voorafgegaan door του, maar het jaartal blijft in de 4e naamval meervoud:

 

τον Ιανουάριο του χίλια οχτακόσια εξήντα τέσσερα in januari van het jaar 1864

Nb2. maar:

 

μια ωραία μέρα του 1980 op een mooie dag in 1980

 

* Nb. Beschrijving op niveau *

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.