fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVornWedg2


Wederkerig voornaamwoord

η αλληλοπαθής αντωνυμία

Het wederkerig voornaamwoord 'elkaar' verwijst naar het onderwerp in de zin. Het Grieks heeft geen voornaamwoord dat overeenkomt met het Nederlandse wederkerige voornaamwoord 'elkaar'.
Het Grieks kan op twee manieren uitdrukking gegeven aan wederkerigheid:
- door gebruik te maken van een passieve (meervouds)vorm van het werkwoord; óf
- door gebruik te maken van een actieve (meervouds)vorm van het werkwoord en het voorzetsel ανάμεσα gevolgd door het meervoud van het zwakke persoonlijke voornaamwoord (in de accusativus).


 

αγαπιούνται πολύ. zij houden veel van elkaar.
πιαστήκαμ ανάμεσά μας. wij zijn met elkaar slaags geraakt.

Behalve deze twee manieren om met behulp van de werkwoordsvorm aan de wederkerigheid uitdruking te geven, kan wederkerigheid ook vorm krijgen door de gebruik te maken van constructies met ο ένας (με) τον άλλον, μεταξύ μας of het voorvoegsel αλληλο-.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

Toelichting werkwoordsvormen:

πιαστήκαμε < πιάνομαι - vechten