Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfVornBezi3>


Bezittelijke voornaamwoorden


De bezittelijke voornaamwoorden worden gebruikt om een relatie van bezit of herkomst uit te drukken ten opzichte van de spreker, de aangesprokene of de persoon of zaak waarover wordt gesproken.

De bezittelijke voornaamwoorden in het Nederlands zijn:
mijn, ons, onze, jouw, je, uw, jullie, zijn, haar, hun, haar.

Het Grieks kent geen aparte woorden voor de bezittelijke voornaamwoorden. Het maakt gebruik van de genitivus van de zwakke vorm van het persoonlijke voornaamwoord:
μου, σου, του, της, μας, σας, τους: vam mij, van jou, etc.
Deze vorm staat dan ook achter het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft.
Voor het gemak spreken we over deze vormen toch als 'het (Griekse) bezittelijk voornaamwoord'.

Het Grieks kent net als het Nederlands een constructie om uit de (zwakke) bezittelijke voornaamwoorden de zogenaamde sterke bezittelijke voornaamwoorden te vormen:
ο δικός μου - mijn eigen. Dit staat dan vóór het zelfstandige naamwoord waarop het betrekking heeft.

      sterk zwak
1e persoon ev nom ο δικός μου γιός 1)
η δική μου χώρα
το δικό μου παιδί
mijn eigen
m
íjn
ο γιός μου
η χώρα μου
το παιδί μου
mijn
    gen του δικού μου γιού
της δικής μου χώρας
του δικού μου παιδιού
mijn eigen
m
íjn
του γιού μου
της χώρας μου
το παιδί μου
mijn
    acc το δικό μου γιό
τη δική μου χώρα
το δικό μου παιδί
mijn eigen
m
íjn
τον γιό μου
τη χώρα μου
το παιδί μου
mijn
  mv nom οι δικοί μας γιοί
οι δικές μας χώρας
τα δικά μας παιδιά
onze eigen
ónze
οι γιοί μας
οι χώρες μας
τα παιδιά μας
onze
    gen των δικών μας γιών
των δικών μας χωρών
των δικών μας παιδιών
onze eigen
ónze
των γιών μας
των χωρών μας
των παιδιών μας
onze
    acc τους δικούς μας γιούς
τις δικές μας χώρες
τα δικά μας παιδιά
onze eigen
ónze
τους γιούς μας
τις χώρες μας
τα παιδιά μας
onze
             
2e persoon ev nom ο δικός σου γιός
η δική σου χώρα
το δικό σου παιδί
jouw eigen
jo
úw
ο γιός σου
η χώρα σου
το παιδί σου
jouw
    gen του δικού σου γιού
της δικής σου χώρας
του δικού σου παιδιού
jouw eigen
jo
úw
του γιού σου
της χώρας σου
το παιδί σου
jouw
    acc το δικό σου γιό
τη δική σου χώρα
το δικό σου παιδί
jouw eigen
jo
úw
τον γιό σου
τη χώρα σου
το παιδί σου
jouw
  mv nom οι δικοί σας γιοί
οι δικές σας χώρες
τα δικά σας παιδιά
jullie/uw eigen
j
úllie/uw
οι γιοί σας
οι χώρες σας
τα παιδιά σας
jullie/uw
    gen των δικών σας γιών
των δικών σας χωρών
των δικών σας παιδιών
jullie/uw eigen
j
úllie/uw
των γιών σας
των χωρών σας
των παιδιών σας
jullie/uw
    acc τους δικούς σας γιούς
τις δικές σας χώρες
τα δικά σας παιδιά
jullie/uw eigen
j
úllie/uw
τους γιούς σας
τις χώρες σας
τα παιδιά σας
jullie/uw
             
3e persoon ev nom ο δικός του/της γιός
η δική του/της χώρα
το δικό του/της παιδί
zijn/haar eigen
z
íjn/háár
ο γιός του/της
η χώρα του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
    gen του δικού του/της γιού
της δικής του/της χώρας
του δικού του/της παιδιού
zijn/haar eigen
z
íjn/háár
του γιού του/της
της χώρας του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
    acc το δικό του/της γιό
τη δική του/της χώρα
το δικό του/της παιδί
zijn/haar eigen
z
íjn/háár
τον γιό του/της
τη χώρα του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
  mv nom οι δικοί τους γιοί
οι δικές τους χώρες
τα δικά τους παιδιά
hun eigen
h
ún
οι γιοί τους
οι χώρες τους
τα παιδιά τους
hun
    gen των δικών τους γιών
των δικών τους χωρών
των δικών τους παιδιών
hun eigen
h
ún
των γιών τους
των χωρών τους
των παιδιών τους
hun
    acc τους δικούς τους γιούς
τις δικές τους χώρες
τα δικά τους παιδιά
hun eigen
h
ún
τους γιούς τους
τις χώρες τους
τα παιδιά τους
hun

Δικός wordt verbogen als καλός. In het vrouwelijk enkelvoud bestaat er een variant op -ιά (zoals ξανθός): δικιά.

1)

ο γιόςde zoon
η χώραhet land
το παιδίhet kind
 

Nb.
Door een opeenvolging van een bezittelijk en een persoonlijk voornaamwoord kan een onverwachte herhaling optreden:
η μητέρα μου μου αγόρασε εφημερίδα -  mijn moeder kocht een krant voor me.

Nb.
Indien een zelfstandig naamwoord wordt voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord, kan het bijvoeglijke naamwoord direct gevolgd worden door het bezittelijk voornaamwoord. Zie ook het onderwerp woordvolgorde.

 

ένας γνωστός μου γιατρός een mij bekende dokter

Nb.
Zoals gezegd is het Griekse bezittelijk voornaamwoord eigenlijk de genitivus van het persoonlijk voornaamwoord.
Aangezien deze vorm ook gebruikt wordt voor het meewerkend voorwerp (eigenlijk de dativus oftewel derde persoon), kan er onduidelijkheid ontstaan als een zin beide interpretaties toestaat. In dat geval krijgt het meewerkend voorwerp een accent:

ο αέρας μού τρυπάει τα κόκκαλα. de wind doet mijn botten rammelen (figuurlijk).

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht