fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzComp2Lijd>

Complementszinnen, lijdend voorwerpszin


Een lijdend voorwerpszin is een complementszin die in de hoofdzin de rol van lijdend voorwerp vervult.

Een lijdend voorwerpszin is ofwel:
- complementszin ingeleid door een voegwoord
- directe rede
- een gesubstantiveerde bijzin
- een bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin met ingesloten antecedent


 

complementszin ingeleid door een voegwoord δεν ήξερα ότι ήσουν εκεί. ik wist niet dat je daar was.
bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin φάε όσο θέλεις. eet zoveel je wilt.
directe rede είπε: σ'αγαπώ. hij zei: ik houd van je.
gesubstaniveerde zin το να αγοράζεις σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het kopen van een huis is een hele aangelegenheid.

 

Binnen de lijdend voorwerpszinnen die ingeleid worden door een onderschikkend voegwoord, kunnen de volgende soorten worden onderscheiden:

- complementszinnen die een wil, wens, mogelijkheid of noodzaak uitdrukken ingeleid door να
 

wens σε παρακαλώ να έρχεσαι στην ώρα σου. ik verzoek je voortaan op tijd te komen.
mogelijkheid μπορείς να πας στην ώρα σου; kun je op tijd komen?
noodzaak πρέπει να πας στην ώρα σου. je moet op tijd komen.

 

- complementszinnen na werkwoorden van uiting, mening of kennis, ingeleid door ότι/πως
 

uiting δήλωσε ότι σε λίγο θα φύγει. hij verklaarde dat hij kort daarop zou vertrekken.
mening νομίζω ότι έχεις δίκιο. ik denk dat je gelijk hebt.
kennis δε ήξερα ότι ήσουν εκεί. ik wist niet dat je daar was.

 

- gesubstantiveerde complementszinnen
 

  το να αγοράζεις σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het kopen van een huis is een hele aangelegenheid.

 

- complementszinnen na werkwoorden van vrees of bezorgdheid, ingeleid door μη(ν)/μήπως
 

  ανησυχούσαν μήπως δεν προλάβουν το πλοίο. ze waren bang dat ze de boot niet zouden halen.

 

- complementszinnen van de indirecte rede
 

  με ρώτησε αν έχω πονοκέφαλο. hij vroeg me of ik hoofdpijn had.

 

- complementszinnen na werkwoorden van emotie, ingeleid door που
 

  χαίρομαι που ήρθες. ik ben blij dat je gekomen bent.

 

- complementszinnen na werkwoorden van waarneming, ingeleid door που
 

  είδα το τρένο που ξεκινούσε. ik zag de trein vertrekken.

 

 

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht