fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBetr2Bijw


Bijzin ingeleid door het betrekkelijk bijwoord


Betrekkelijke bijwoorden zijn:
- όπου, που (waar), οπουδήποτε (waar ook maar)
- όπως (zoals, zo ... als)
- όποτε (wanneer, iedere keer dat), οποτεδήποτε (wanneer ook maar)


στο χωριό όπου γεννήθηκε, ο κόσμος ζούσε από το βαμβάκι. in het dorp waar zij geboren werd, leefden de mensen van de katoen.
το σπίτι όπου έμεναν οι γονείς της, καταστράφηκε στον πολεμό. het huis waarin haar ouders woonden, is in de oorlog verwoest.
ακριβώς έτσι όπως σου είπα, έγιναν τα πράγματα. het is precies zo gebeurd als ik je zei.
όποτε έφτανε σπίτι, έβρισκε την πόρτα ανοιχτή. wanneer hij thuiskwam, trof hij de deur altijd open.

Nb. όπως wordt soms nog voorafgegaan door έτσι (zo).

Nb. όπου biedt een alternatief voor στο οποίο.

Nb. het algemene karakter van de betrekkelijke bijwoorden kan versterkt worden door het suffix (achtervoegsel) -δήποτε.

Soms wordt που in de betekenis van όπου gebruikt:

το σπίτι που μένω, είναι καινούργιο. het huis waar ik woon, is nieuw.
στο χωριό που γεννήθηκα, ο κόσμος ζει από το βαμβάκι. in het dorp waar ik geboren ben, leven de mensen van de katoen(teelt).

Nb. Indien sprake is van een ingesloten antecedent, is de betrekkelijke bijzin in feite een complementszin.
complementszinnen worden elders besproken, zowel uitgesplitst naar functie in de hoofdzin als naar inleidend betrekkelijk voornaamwoord of bijwoord (zie keuzebalken).

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.