Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfVorm2Suff>


Woordvorming, suffix


De categorie van de suffixen is groot. Net zoals in alle andere talen hebben veel van de suffixen in het Grieks niet één specifieke betekenis, maar beslaan een heel betekenisveld of dragen zelfs zo verscheiden betekenissen dat het onmogelijk is ze onder één of enkele duidelijke noemers te brengen, zoals de betekenisverschillen tusssen de uitgangen -ία en -ιά.


Suffixen die wel een specifieke betekenis vertegenwoordigen, betreffen de volgende onderwerpen:
- verkleinwoorden
- vergrootwoorden
- versterking
- plaatsaanduiding
- nationaliteitsaanduiding van vrouwen
- beroepen en eigenschappen
- handeling of resultaat van een handeling
- abstracte begrippen
- acroniemen
- bijvoeglijke naamwoorden
- betrekkelijke voornaamwoorden en betrekkelijke bijwoorden

- werkwoorden


Voor woorden met een suffix geldt dat het suffix in principe aan de stam van het grondwoord wordt toegevoegd.
Bij zelfstandige naamwoorden die in het meervoud een lettergreep meer hebben dan in het enkelvoud, levert de meervoudsvorm de stam waaraan het suffix wordt toegevoegd:
στρώμα (matras), meervoud: στρώματα (matrassen), στρωματάκι (matrasje) en στρωματάρα (reuzematras).
Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:
παππούς (opa), παππούδες (opa's), maar: παππούλης (opaatje), maar wel weer: παππουδίστικος (opa-achtig).

Een een suffix kan een woord al of niet van woordsoort doen veranderen.
De verschillende deelonderwerpen bevatten daarvan diverse voorbeelden.

 
 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.