fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Fono/FonoMede2>


Medeklinkers


Naar gelang van de plaats van articulatie onderscheidt men:

- gutturalen (keelklanken)
- dentalen (tandklanken)
- labialen (lipklanken)
- nasalen (neusklanken)
- liquidae (vloeiklanken)
- sibilanten (sisklanken)


Afhankelijk van de vraag of bij de uitspraak de stembanden trillen, onderscheidt men de gutturalen, dentalen, labialen en sibilanten in stemhebbende en stemloze medeklinkers.
Los daarvan worden de gutturalen, dentalen en labialen nog onderverdeeld in occlusief en fricatief. Als bij het uitspreken de uitstromende lucht abrupt wordt afgesloten, zijn de klanken occlusief, en als dat niet het geval is, zijn ze fricatief.
speakericon

  stemhebbend stemloos
  fricatief occlusief fricatief occlusief
gutturalen [γ] γ γάμος [γámos] [ɡ] γ na γ
κ na γ
αγγούρι
αγκώνας
[aŋɡúri]
[aŋɡónas]
[x] χ χαρά [xará] [k] κ Κως [kós]
dentalen [ð] δ δόντι [ðóndi] [d] τ na ν
τ voor ζ
δόντι
τζάμι
[ðóndi]
[dzámi]
[θ] θ θάνατος [θánatos] [t] τ τέρμα [térma]
labialen [v] β βρίσκω [vrísko] [b] π na μ έμπορος [éboros] [f] φ φως [fós] [p] π πώς [pós]
  stemhebbend stemloos
nasalen [m]
[ɱ]
 
[n]
[ŋ]
 
μ
μ voor φ
μ voor β
ν
γ voor γ
γ voor κ
γ voor χ
μαμά
ομφαλός
έμβρυο
ναι
αγγούρι
αγκώνας
άγχος
[mamá]
[oɱfalós]
[éɱvrio]
[né]
[aŋɡúri]
[aŋɡónas]
[áŋxos]
 
liquidae [l]
[r]
λ
ρ
καλός
παρά
[kalós]
[pará]
 
sibilanten [z] ζ
σ voor stemhebbende medeklinkers
ζάχαρη
κόσμος
[záxari]
[kózmos]
[s] σ σκέψη
ξανθός
[sképsι]
[ksanθós]
 

Woordenlijst

γάμος huwelijk   πώς hoe
αγγούρι komkommer   μαμά mamma
αγκώνας elleboog   ομφαλός navel
χαρά vreugde   έμβρυο embryo
Κως Kos   ναι ja
δόντι tand   άγχος stress
τζάμι ruit   καλός goed
θάνατος dood   παρά zeer
τέρμα eindpunt   ζάχαρη suiker
βρίσκω ik vind   κόσμος wereld
έμπορος handelaar   σκέψου denk na!
φως licht   ξανθός blond

Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Decimale codes voor speciale fonemen:


foneem ALT-code
ŋ 331
ɲ 626
ɱ 625
ð 240
ɡ 609

Deze symbolen kunnen als volgt op de PC gemaakt worden:

- druk de ALT-toets in en houdt deze ingedrukt

- typ op het numerieke toetsenbord de decimale   code

- laat de ALT-toets los.