Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntVolg2>


Woordvolgorde


De woordvolgorde in de Giekse hoofdzin is opvallend vrij.

In een neutrale zin heeft de volgorde onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp - meewerkend voorwerp echter wel de voorkeur.
 

ο Κώστας δίνει το βιβλίο στην Άννα. Kostas geeft het boek aan Anna.


De ontkenning staat altijd direct vóór het werkwoord tenzij het lijdend voorwerp en/of het meewerkend voorwerp bestaat uit een zwakke vorm van het persoonlijk voornaamwoord. In dat geval staan deze tussen het onderwerp en het werkwoord.

ο γιατρός δεν βλέπει την Πόπη. de arts ziet Popi niet.


In het Nederlands moet de volgorde van werkwoord en onderwerp omgekeerd worden indien de zin niet met het onderwerp begint (Jan gaat naar huis - vandaag gaat Jan naar huis).
Deze omkering is in het Grieks mogelijk, maar niet verplicht:

ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι. Giannis gaat naar huis.
σήμερα ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι. vandaag gaat Giannis naar huis.
σήμερα πηγαίνει ο Γιάννης στο σπίτι. vandaag gaat Giannis naar huis.


Zwakke persoonlijke voornaamwoorden με, μου, τον, τα etc. staan onmiddellijk voor het werkwoord:

με συγχωρείτε. neemt u me niet kwalijk.
δε μου λέτε. zegt u eens/  vertlet u eens.
τα βλέπω. is zie ze (/de dingen).

 

Voor de volgende soorten zinnen worden er wel bijzondere eisen aan de woordvolgorde gesteld:
- vraagzinnen
- zinnen met nadruk
- zinnen met het werkwoord in de toekomende tijd.

 

Nog uit te werken:
- δεν θα πάμε
- v
óórplaatsing van het onderwerp van de bijzin
- volgorde in combinatie met tegenwoordig deelwoord

 

Indien een zelfstandig naamwoord voorafgegaan wordt door een bijvoeglijk naamwoord dan wordt een eventueel bezittelijk voornaamwoord vaak direct achter het bijvoeglijk naamwoord geplaatst. Dit kan echter niet in het geval van een lexicale collocatie.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht