fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntVoeg2>


Voegwoorden


ο συνδεσμός


Voegwoorden zijn niet-verbogen woorden die enkelvoudige zinnen met elkaar verbinden.
Zij worden noch als afzonderlijk zinsdeel, noch als onderdeel van een zinsdeel beschouwd.

Voegwoorden worden onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Dit gebeurt in het Nederlands aan de hand van het antwoord op de vraag of bij het samenvoegen van twee enkelvoudige zinnen in één van die zinnen de woordvolgorde wijziging ondergaat. Is dat het geval dan is er sprake van een onderschikkend voegwoord, en anders van een nevenschikkend voegwoord.
De zin met de gewijzigde woordvolgorde is de bijzin, de andere de hoofdzin.

Voegwoorden onderscheiden zich van betrekkelijke voornaamwoorden in het feit dat de betrekkelijke voornaamwoorden een (bij)zin verbinden met een zinsdeel (uit de hoofdzin).

In het Grieks ondergaat de woordvolgorde in de bijzin niet noodzakelijkerwijs een wijziging.

 

Nb. Twee enkelvoudige zinnen kunnen ook zonder voegwoord verbonden worden.
Bijvoorbeeld:
- Hij zei: "Ik ga naar huis."
- Let ik me daar even niet op, is hij al vertrokken!

 


  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.