Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBijw2Verg>

 

Bijzinnen van vergelijking


In bijzinnen van vergelijking wordt een werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de hoofdzin vergeleken met een feitelijke of niet-werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de bijzin.
In geval van een niet-werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de bijzin is het voegwoord: σα να (alsof).
Gaat het om een werkelijke toestand, eigenschap of handeling (een 'gewone' vergelijking) dan is het voegwoord όπως of καθώς (zoals).

De persoonsvorm in de bijzin staat over het algemeen in de indicativus.
Alleen όπως kan eventueel gevolgd worden door een coniunctivus futuralis of coniunctivus generalis.

    hoofdzin bijzin  
σα(ν) να        
  βαδίζει σαν να είναι μεθυσμένη. ze loopt alsof ze dronken is. praesens praesens (ze was niet dronken)
  με κοίταζε σαν να μη με πίστευε. ze keek me aan alsof ze me niet geloofde. paratatikos paratatikos (ze geloofde me wel)
  θυμάμαι, σα να ήταν χτες, ... ik herinner me als de dag van gisteren (lett.: alsof het gisteren was) ... praesens aoristus (het was nu niet gisteren)
όπως, καθώς        
  φόρεσε τα καλά του, όπως/καθώς ταίριαζε στην περίπτωση. hij droeg zijn nette kleren, zoals het bij de gelegenheid paste. aoristus paratatikos (algemene geldigheid)
  όπως/καθώς μου είπε η γυναίκα του, ο Σάκης είναι σοβαρά άρρωστος. zoals zijn vrouw me zei, is Sakis ernstig ziek. praesens aoristus (Sakis is werkelijk ziek)
  όπως/καθώς γράφουν οι εφημερίδες, η κατάσταση είναι κρίσιμη. de toestand is, zoals/naar de kranten schrijven, kritiek. praesens praesens (de situatie is werkelijk  kritiek)
  θα κάνουμε όπως μας διατάξετε. we zullen doen zoals u beveelt. futurum coniunctivus futuralis (we zullen dat werkelijk doen)
  θα γίνει όπως σε φωτίσει ο Θεός. het zal gebeuren zoals God je zal ingeven. futurum coninctivus generalis (zo zal het altijd zijn)

Verder zijn er nog de volgende vergelijkende zinnen mogelijk.

παρά (να)  
  προτιμώ να μου χρωστάνε παρά να χρωστάω. ik heb liever dat ze me iets schuldig zijn dan dat ik ze iets schuldig ben.
  είναι καλύτερα να του μιλήσεις εσύ παρά να του μιλήσει η γραμματέας σου het is beter dat jij met hem spreekt dan dat je secretaresse met hem spreekt.
  ίσως είναι γρηγορότερο να πας με το τρένο παρά με το αυτοκίνητο. misschien is het sneller om met de trein te gaan dan met de auto.
(τόσος ...) όσος  
  ο κήπος έχει τόσες τουλίπες όσες δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. de tuin heeft zoveel tulpen als ik van mijn leven nog niet gezien heb.

 

Zie ook:
- Bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord
- Overzicht vergelijkingen

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht