Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzComp2Voor>

Complementszinnen, voorzetsel voorwerpszin


Een voorzetstel voorwerpszin is een complementszin die in de hoofdzin de rol van voorzetselvoorwerp vervult.

 

Een voorzetsel voorwerpszin is ofwel:
- een bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin met ingesloten antecedent
- een gesubstantiveerde bijzin

 

bijv./betr.bijzin met ingesloten antecedent   nader in te vullen
gesubstantiveerde bijzin   nader in te vullen

 

 

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat met een voorzetsel begint en dat door dat voorzetsel nauw verbonden is met het werkwoord van het gezegde. Het voorzetsel vormt een vaste combinatie met dat werkwoord.
Bijvoorbeeld: denken aan, wachten op.

Het Grieks kent net als het Nederlands werkwoorden die met een vast voorzetsel gecombineerd worden:
Bijvoorbeeld:

αφιερώνομαι σε - zich wijden aan

Het voorzetselvoorwerp heeft dezelfde functie als het lijdend voorwerp.

Het is daarom niet verwonderlijk dat het Nederlands en het Grieks regelmatig verschillen op dit punt:
σκέφτομαι + 4 - denken aan, δεσπόζω - domineren

Nb. Grammaticaal is er een wezenlijk verschil tussen het voorzetselvoorwerp en de bijwoordelike bepaling. In het gebruik is dit verschil lastig waarneembaar.

 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht