Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
woordsrt naamv lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part tuss woordvorming
◄**   ▼**     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin ellypt.zin bijzin: uitleg overzicht
complementszin indirecte rede gesubstant.bijzin antecedent ingesloten antecedent beknopte bijzin
bijv./betrekk.bijzin onderw.zin naamw.dl.vh.gez.zin lijd.voorw.zin meew.voorw.zin voorz.voorw.zin bijw.bijzin
functie in de bijzin: onderwerp lijdend voorwerp meew.voorwerp voorz.voorwerp bijv.bepaling bijw.bepaling
Grammatica//Synt/SyntZin2BijzOver>


Bijzinnen overzicht


Van bijzinnen is op meerdere manieren een onderverdeling te maken. Deze staan los van elkaar.
De verschillend invalshoeken zijn:
1. de relatie tot de hoofdzin
2. welk soort voegwoord is gebruikt
3. heeft de bijzin een antecedent in de hoofdzin.

Hier volgt een overzicht van de verschillende manieren waarop bijzinnen kunnen worden ingedeeld. Elk is voorzien van een link naar een uitgebreidere bespreking ervan.

1. De bijzin is
ofwel een bijvoeglijke/ betrekkelijke bijzin η γυναίκα που πέρασε χτες, είναι η θεία της Άννας. de vrouw die gisteren langs kwam, is Anna's tante.
ofwel een complementszin δεν ήξερα ότι ήσουν εκεί. ik wist niet dat je daar was.
ofwel een bijwoordelijke bijzin επειδή ήταν πανάκριβο, δεν το αγόρασα. omdat het heel erg duur was, heb ik het niet gekocht.
ofwel een gesubstantiveerde bijzin το να αγοράζεις σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het kopen van een huis is een hele aangelegenheid.
ofwel een beknopte bijzin μην μπορώντας να φύγουν, έμειναν σπίτι. omdat ze niet weg konden, zijn ze thuis gebleven.

1a. De bijvoeglijke / betrekkelijk bijzin is
ofwel een beperkende bijzin τα παιδιά που παίζουν κάτω στο δρόμο, είναι ελληνόπουλα. de kinderen die beneden op straat spelen, zijn Griekse kinderen.
ofwel een uitbreidende bijzin η θεία Κατίνα, που είναι νοσοκόμα, θα έρθει αύριο. tante Katina, die verpleegster is, komt morgen.

1b. Een complementszin is
ofwel een onderwerpszin όποιος πεινάει, καρβέλια ονειρεύεται. honger maakt rauwe bonen zoet (lett.: alwie honger heeft, droomt van boerenbroden).
ofwel een lijdend voorwerpszin δεν ήξερα ότι ήσουν εκεί. ik wist niet dat je daar was.
ofwel een meewerkend voorwerpszin    
ofwel een voorzetsel voorwerpszin    
  een naamwoordelijke bijzin (naamwoordelijk deel van het gezegde zin) φαίνεται ότι θα βρέξει.
είναι ώρα να πηγαίνουμε.
het lijkt erop dat het gaat regenen.
het is tijd dat wij gaan.

1b1. Een lijdend voorwerpszin kan ook zijn
    karakteristiek voegwoord(en)  
ofwel een bijzin van de indirecte rede πως
ότι να αν
μου λέει πως μ' αγαπάει. hij zegt dat hij van me houdt.
ofwel een bijzin van de directe rede : λέει: σ'αγαπώ. hij zegt: ik houd van je.

1b2. Een bijzondere vorm van de complemenstszin is de gesubstantiveerde zin
  karakteristiek voegwoord  
ofwel το ότι το ότι αγοράζεις σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het feit dat je een huis koopt, is een belangrijk iets.
ofwel το να το να αγοράζει σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het kopen van een huis is een hele aangelegenheid.

1b3. Een complementszin kan ingeleid worden door:
ofwel να    
ofwel ότι    
  μην / μήπως    
  που    

1b4. De betekenis van de complementszin:
    karakteristiek voegwoord(en) karakteristieke tijd/wijs
ofwel wens, (on)vervulbaar, (on)waarschijnlijkheid να σε παρακαλώ να έρχεσαι στην ώρα σου. ik verzoek je voortaan op tijd te komen. coniunctivus
ofwel uiting, mening, kennis ότι
πως
νομίζω ότι έχεις δίκιο. ik denk dat je gelijk hebt.  
  vrees μην μήπως φοβάται μήπως τον δουν. hij is bang dat ze hem zullen zien. coniunctivus indicativus
  emotie, gemoedstoestand που με συγχωρείτε που άργησα. neemt u me niet kwalijk dat ik te laat ben. indicativus
  waarneming που είδα το τρένο που ξεκινούσε. ik zag de trein vertrekken. indicativus
           
           
De betekenis van de complementszin heeft gevolgen voor de keuze van de tijd en wijs van het werkwoord in de bijzin.

1c. Een bijwoordelijke bijzin is
    voegwoord voorbeeld  
ofwel een temporele bijzin, bijzin van tijd όταν όταν δούλευα στο Βόλο, έμενα στου θείου μου. toen ik in Volos werkte, woonde ik bij mijn oom.
ofwel een causale bijzin, bijzin van reden en oorzaak επειδή επειδή ήταν πανάκριβο, δεν το αγόρασα. omdat het heel erg duur was, heb ik het niet gekocht.
ofwel conditionele bijzin, voorwaardelijke bijzin αν αν το έστειλε αεροπορικώς, θα το πάρεις γρήγορα. als hij het per luchtpost heeft verstuurd, dan zul je het wel snel krijgen.
ofwel finale bijzin, bijzin van doel για να για να αισθάνεται κανείς πραγματικά ελεύθερος, δεν πρέπει να έχει υποχρεώσεις. om je werkelijk vrij te (kunnen) voelen, moet je geen verpichtingen hebben.
ofwel consecutieve bijzin, gevolgaanduidende bijzin ώστε να κρύφτηκα έτσι ώστε να μη με βρει. ik verstopte me zó dat hij me niet zou vinden.
ofwel concessieve bijzin, toegevende bijzin παρόλο που θα πάω στη δουλειά μου αύριο, παρόλο που θα απεργούν τα ταξί. ik ga morgen naar mijn werk, ondanks het feit dat de taxi's zullen staken.
ofwel bijzin van plaats οπουδήποτε κάθισε οπουδήποτε θέλεις. ga zitten, waar je maar wilt.
ofwel bijzin van omstandigheid   έφυγε χωρίς να πει λέξη. hij ging weg zonder een woord te zeggen.
ofwel bijzin van beperking από ό,τι απ΄ό,τι ξέρετε, πουλάνε και τσιγάρα; verkopen ze ook sigaretten, voor zover u weet?
ofwel bijzin van vergelijking σαν να βαδίζει σαν να είναι μεθυσμένη. ze loopt alsof ze dronken is.


2. De bijzin wordt ingeleid door
ofwel een betrekkelijk voornaamwoord η γυναίκα που πέρασε χτες, είναι η θεία της Άννας. de vrouw die gisteren langs kwam, is Anna's tante.
ofwel een onderschikkend voegwoord ') πειδή ήταν πανάκριβο, δεν το αγόρασα. omdat het heel duur was, heb ik het niet gekocht.
ofwel een vragend voornaamwoord δεν ξέρω με ποιο τρένο θα 'ρθει. ik weet niet met welke trein hij komt.
  een vragend bijwoord δεν γνωρίζουμε πόσοι Έλληνες ... we weten niet hoeveel Grieken ...
ofwel een betrekkelijk bijwoord το σπίτι όπου έμεναν οι γονείς της, καταστράφηκε στον πολεμό. het huis waarin haar ouders woonden, is in de oorlog verwoest.
ofwel geen voegwoord λέει: σ' αγαπώ. hij zei: ik houd van je.
    πληρώνοντας ... terwijl ik/hij betaalt/betaalde ...
')  Een nevenschikkend voegwoord leidt geen bijzin in, maar leidt tot een samengestelde zin.

3. Een bijzin heeft
ofwel een antecedent η γυναίκα που πέρασε χτες, είναι η θεία της Άννας. de vrouw die gisteren langs kwam, is Anna's tante.
ofwel een ingesloten antecendent κάνε ό,τι θες. doe wat je wil.

3a. Een bijzin met een antecedent wordt met de hoofdzin verbonden door een
ofwel betrekkelijk voornaamwoord η γυναίκα που πέρασε χτες, είναι η θεία της Άννας. de vrouw die gisteren langs kwam, is Anna's tante.
ofwel betrekkelijk bijwoord το σπίτι όπου έμεναν οι γονείς της, καταστράφηκε στον πολεμό.. het huis waarin haar ouders woonden, is in de oorlog verwoest.

3b. Een bijzin zonder antecedent wordt met de hoofdzin verbonden door een onbepaald betrekkelijk of vragend
ofwel voornaamwoord κάνε ό,τι θες. doe wat je wil.
ofwel bijwoord πήγαινε όπου σ' αρέσει. ga waarheen je maar wilt.4. Tijden in een bijzin ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord of bijwoord
ofwel futuralis    
ofwel generalis    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.