fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBetr2Ante>

Bijvoeglijke/ betrekkelijke bijzin, antecedent


Een bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin wordt ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord dat betrekking heeft op zelfstandig naamwoord of een eigennaam in de hoofdzin.

Het zelfstandige naamwoord of eigennaam waarop het betrekking heeft, heet het antecedent.

Het zelfstandige naamwoord of de eigennaam in de hoofdzin kan achterwege blijven als gebruik wordt gemaakt van een onbepaald vooornaamwoord.
In dat geval spreekt men van een ingesloten antecedent (het antecedent ligt besloten in het betrekkelijk voornaamwoord). Er is in dat geval altijd sprake van een complementszin omdat de bijzin als geheel een rol speelt in de hoofdzin.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht