Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBetr2VornOpoi>

Betrekkelijke bijzin ingeleid door ο οποίος


Betrekkelijke bijzinnen kunnen worden ingeleid door de betrekkelijke voornaamwoorden που, ο οποίος, οποιοσδήποτε, οσοσδήποτε en (na τόσος in de hoofdzin) όσος.

Ο οποίος, η οποία, το οποίο komt in geslacht en getal overeen met het antecedent in de hoofdzin.
De naamval is afhankelijk van de functie in de bijzin.
Ο οποίος doet formeler aan dan που, maar komt redelijk vaak voor, vooral waar het gebruik van που tot onduidelijkheid kan leiden.

η εκκλησία κοντά στην οποία μένουμε, καταστρέφτηκε από πυρκαγιά. de kerk waarbij wij wonen, is door brand verwoest.
το υλικό στο οποίο βασίζεται η μελέτη του, είναι παλιό. het materiaal waarop zijn studie gebaseerd is, is oud.
η κοπέλα για την οποία σου μίλησα, παντρεύτηκε χτες. het meisje waarover ik het met je had, is gisteren getrouwd.
ο κύριος στον οποίο τηλεφώνησα χτες, θα περάσει σήμερα. de man die ik gisteren opgebeld heb, komt vandaag langs.
τα παιδιά των οποίων ο πατέρας αρρώστησε, μένουν απέναντι. de kinderen van wie de vader ziek geworden is, wonen aan de overkant.
το σπίτι του Σλίμαν, το οποίο αναπαλαιώνεται, είναι ένα κτίριο νεοκλαστικού ρυθμού. het huis van Schliemann, dat gerestaureerd wordt, is een neoclassicistisch gebouw.


Zoals blijkt uit de voorbeelden, wordt
ο οποίος veelvuldig gebruikt in voorzetselconstructies.
Er zijn echter bepaalde gevallen waar en duidelijke voorkeur bestaat voor
που, of waar het gebruik van ο οποίος zelfs onmogelijk is.

ο τρόπος που (/με τον οποίο) μιλούσε, ήταν μάλλον αγενής. de manier waarop hij sprak, was nogal onbeleefd.
ο λόγος που (/για τον οποίο) έφυγα, είναι ο εξής: ... de reden dat ik weggegaan ben, is de volgende: ...
στην περίπτωση που δεν έχεις αναρρώσει εντελώς, καλύτερα να μην πας. in het geval dat je nog niet helemaal beter bent, kun je beter niet gaan.
αυτή είναι η πρώτη φορά που την είδαν θυμωμένη. dit was de eerste keer dat ze haar kwaad zagen.
στην εποχή που ζούμε, η εγκληματικότητα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. in de tijd waarin wij leven, vormt de criminaliteit een groot probleem.

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.