Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Ggrp>


Werkwoorden G-groep


De G-groep bestaat uit de werkwoorden van de 1e vervoeging waarvan de stam op een gutturaal eindigt (γ, χ en κ) danwel op γγ, γν, γχ, ρχ, χ, χν, κν, σσ, ττ, σκ of σχ.
Immigranten:
- één werkwoord uit de Z-groep wordt volgens de G-groep verbogen (αδράζω).
- twee werkwoorden uit de N-groep wordt volgens de G-groep verbogen (μαζώνω, μουλώνω).
- één subgroep uit de A-groep wordt volgens de G-groep verbogen (αναδεικνύω).
Emigranten:
- de werkwoorden op -λέγω zijn in de E-groep ondergebacht (εκλέγω, αντιλέγω, συνδιαλέγομαι ea)
- één werkwoord op σσ wordt volgens de T-groep verbogen (πλάσσω)


De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een σ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ξ, -ρξ en -γξ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief. Dit leidt tot uitgangen -χτ en -χθ.
Sommige werkwoorden hebben een tweede stam passief zonder θ of τ. In een enkel geval gaat dat gepaard met klinkerwijziging.

Sommige werkwoorden hebben een afwijkende vorming van de 2e stam actief (bv βρέχω, συμπλέκω). Deze afwijkingen zijn onderstreept.

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

uitgang op             aant
300
γ
γγ
ανοίγω
σφίγγω
ανοίγομαι
σφίγγομαι
ανοίξω
σφίξω
άνοιξα
έσφιξα
ανοιχτώ
σφιχτώ
ανοίχτηκα
σφίχτηκα
openen
klemmen
38
4
γ πνίγω πνίγομαι πνίξω έπνιξα πνιγώ πνίγηκα verstikken 3
γ αποφεύγω αποφεύγομαι αποφύγω απέφυγα
απόφυγα
αποφευχθώ αποφεύχθηκα vermijden 10
γ εισάγω εισάγομαι εισαγάγω εισήγαγα εισαχθώ εισάχθηκα invoeren 20
γν - εκρήγνυμαι - - εκραγώ εκραγή ontploffen 1
γχ ελέγχω ελέγχομαι ελέγξω έλεγξα ελεγχτώ ελέγχτηκα controleren 21
ρχ υπάρχω - υπάρξω υπήρξα - - bestaan 6
ρχ - έρχομαι - - έρθω
έλθω
ήρθα
ήλθα
komen 2
ρχ - συνέρχομαι - - συνέλθω συνήλθα bijkomen 18
χ - δέχομαι - - δεχτώ
δεχθώ
δέχτηκα
δέχθηκα
ontvangen 11
χ έχω - έχω είχα ') - - hebben 8
χ παρέχω παρέχομαι παράσχω παρείχα παρασχεθώ παρασχέθηκα verschaffen 9
χ βρέχω βρέχομαι βρέξω έβρεξα βραχώ βράχηκα natmaken 3
χ - εύχομαι - - ευχηθώ ευχήθηκα wensen 4
χ συντρέχω - συντρέξω
συνδράμω
συνέτρεξα
συνέδραμα
- - bijstaan 1
χ - παροίχομαι - - - - voorbijgaan 1
χν φτιάχνω φτιάχνομαι φτιάξω έφτιαξα φτιαχτώ φτιάχτηκα maken 29
κν - ενδείκνυμαι - - - - geschikt zijn 2
κ πλέκω πλέκομαι πλέξω έπλεξα πλεχτώ πλέχτηκα breien 8
κ συμπλέκω συμπλέκομαι συμπλέξω συνέπλεξα συμπλακώ συνεπλάκην vermengen 4
κ στέκω στέκομαι - - σταθώ στάθηκα staan 5
κ ανήκω - - - - - toebehoren 1
σσ αναπτύσσω
απαλλάσσω
εκπλήσσω
-
αναπτύσσομαι
απαλλάσσομαι
-
συναλλάσσομαι
αναπτύξω
απαλλάξω
εκπλήξω
-
ανέπτυξα
απάλλαξα
εξέπληξα
-
αναπτυχθώ
απαλλαχτώ
-
συναλλαχτώ
συναλλαχθώ
αναπτύχθηκα
απαλλάχτηκα
-
συναλλάχτηκα
συναλλάχθηκα
ontwikkelen
verlossen
verbazen
zaken doen
43
4
1
1
ττ εισπράττω εισπράττομαι εισπράξω εισέπραξα εισπραχθώ εισπράχθηκα incasseren 7
ττ πλήττω πλήττομαι πλήξω έπληξα πληγώ πλήγηκα teisteren 2
σκ αντιφάσκω - - - - - tegenspreken 2
σκ εφευρίσκω εφευρίσκομαι εφεύρω εφεύρα
εφηύρα
εφευρεθώ εφευρέθηκα uitvinden 7
σκ βρίσκω βρίσκομαι βρω βρήκα βρεθώ βρέθηκα vinden 4
σκ διαγιγνώσκω διαγιγνώσκομαι διαγνώσω διέγνωσα διαγνωσθώ διαγνώσθηκα diagnosticeren 4
σχ κατάσχω κατάσχομαι κατασχέσω κατάσχεσα κατασχεθώ κατασχέθηκα confisqueren 5
Immigrant uit              
Z-grp αδράζω αδράζομαι αδράξω άδραξα αδραχτώ αδράχτηκα grijpen 1
N-grp μαζώνω
μουλώνω
μαζώνομαι
-
μαζώξω
μουλώξω
μάζωξα
μούλωξα
μαζωχτώ
-
μαζώχτηκα
-
verzamelen
hurken
1
1
Α-grp αναδεικνύω αναδεικνύομαι αναδείξω ανέδιεξα
ανάδειξα
αναδειχθώ αναδείχθηκα tonen 8
Emigranten naar            
Τ-grp πλάσσω πλάσσομαι πλάσω έπλασα πλασθώ πλάσθηκα modelleren 1
E-grp πετάω πετάγομαι
πετιέμαι
πετάξω πέταξα πεταχτώ πετάχτηκα vliegen 7
E-grp εκλέγω εκλέγομαι εκλέξα εξέλεξα εκλεχθώ
εκλεγτώ
εκλέχθηκα
εκλέγτηκα
verkiezen 7
E-grp αντιλέγω - αντείπω αντείπα - - tegenspreken 2
2A1-grp βόσκω ")
βοσκώ
βόσκομαι
βοσκιέμαι
βοσκήσω βόσκησα βοσκηθώ βοσκήθηκα weiden 1

') De vorm είχα is eigenlijk een paratatikos.
") βόσκω heeft als paratatikos actief βοσκούσα en έβοσκα, en paratatikos passief βοσκόμουν(α) en βοσκιόμουν(α).
Nb1. πετάγομαι is de passieve vorm van πετάω. Dit werkwoord valt in de groep 2A1.4 van de 2e vervoeging.
Nb2. φυλάγομαι is de passieve vorm van φυλάω. Dit werkwoord valt in de groep E-groep van de 1e vervoeging.
Nb3. De samenstellingen van de werkwoorden op -δείχνω en -δεικνύω hebben beide de 2e stam actief op -δείξ.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

Overzicht indeling werkwoorden


1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωθώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben