Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**   ▲***
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A1grp>


Werkwoorden 2Α1-groep


De 2Α1-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -ας en passieve vorm op -ιέμαι.
Binnen de 2A1-groep kunnen op grond van de 2e stam actief 4 subgroepen worden onderscheiden:
- 2A1.1 -ήσω
- 2A1.2 -έσω
- 2A1.3 -άσω
- 2A1.4 -άξω 
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een ησ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ, -ασ, -εσ, -αξ, -ηξ of -ιξ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, -εθ, -υθ, -αστ, -ιστ, -ηχτ of -αχτ.

De volgende subgroepen worden onderscheiden. Hierbij is vooral gelet op de vorming van de 2e stam.

 


 

              aant
359
2A1.1               245
  αγαπώ αγαπιέμαι αγαπήσω αγάπησα αγαπηθώ αγαπήθηκα houden van 212  
  εκτιμώ εκτιμώμαι εκτιμήσω εκτίμησα εκτιμηθώ εκτιμήθηκα waarderen 8  
  μελετώ μελετιέμαι
μελετώμαι
μελετήσω μελέτησα μελετηθώ μελετήθηκα studeren 16  
  συζητώ συζητιέμαι
συζητούμαι
συζητήσω συζήτησα συζητηθώ συζητήθηκα discussiëren 6  
  - ξυπολιέμαι - - ξυπολυθώ ξυπολύθηκα schoenen uittrekken 1  
2A1.2               8
  φορώ φοριέμαι φορέσω φόρεσα φορεθώ φορέθηκα aanhebben 8  
2A1.3               44
  γελώ γελιέμαι γελάσω γέλασα γελαστώ γελάστηκα lachen 17  
  κερνώ κερνιέμαι κεράσω κέρασα κεραστώ κεράστηκα trakteren 20  
  κυλώ κυλιέμαι κυλήσω κύλησα κυλιστώ κυλίστηκα rollen 2  
  μεθώ - μεθύσω μέθυσα - - dronken worden 5  
2A1.4               62
  τραβώ τραβιέμαι τραβήξω τράβηξα τραβηχτώ τραβήτηκα zich terugtrekken 16  
  πηδώ πηδιέμαι πηδήξω
πηδήσω
πήδηξα
πήδησα
πηδηχτώ πηδήχτηκα springen over 7  
  ορμώ ορμώμαι ') ορμήσω
ορμήξω
όρμησα
όρμηξα
- - stormen 1  
  βαστώ βαστιέμαι βαστάξω
βαστήξω
βάσταξα
βάστηξα
βασταχτώ
βαστηχτώ
βαστάχτηκα
βαστήχτηκα
zich inhouden 1  
  σκορπώ σκορπιέμαι σκορπίσω
σκορπίξω
σκόρπισα
σκόρπιξα
σκορπιστώ σκορπίστηκα strooien 6  
  γυρνώ - γυρίσω
γυρίξω
γύρισα
γύριξα
- - omdraaien 18  
  Immigrant van              
Z-grp κοιτώ
κοιτάζω
κοιτιέμαι
κοιτάζομαι
κοιτάξω κοίταξα κοιταχτώ κοιτάχτηκα kijken naar 6  
G-grp πετώ πετιέμαι
πετάγομαι
πετάξω πέταξα πεταχτώ πετάχτηκα vliegen 7  
G-grp βοσκώ
βόσκω
βοσκιέμαι
βόσκομαι
βοσκήσω βόσκησα βοσκηθώ βοσκήθηκα weiden 1  
A-grp σειώ ")
σείω
σειέμαι
σείομαι
σείσω έσεισα σειστώ σείστηκα schudden 1  
  Emigrant naar              
E-grp φυλάω φυλάγομαι φυλάξω φύλαξα φυλαχθώ
φυλαχτώ
φυλάχθηκα
φυλάχτηκα
bewaken
4  

') Hoewel ορμώ een passief heeft op -ώμαι wordt het tot de 2A1-groep gerekend omdat het de paratatikos op -ούσα en -αγα heeft.
") σειώ heeft als paratatikos actief έσεια en σειούσα, en paratatikos passief σειόμουν.
'") βόσκω heeft als paratatikos actief βοσκούσα en έβοσκα, en paratatikos passief βοσκόμουν(α) en βοσκιόμουν(α).
Nb1. φυλάω wordt niet tot de 2e vervoeging gerekend maar tot de samengetrokken werkwoorden van de 1e vervoeging. φυλάω heeft namelijk niet de kenmerkende paratatikos op -αγα; πετάω en κοιτάω wel.

Nb2. κοιτάω heeft een variant κοιτάζω

 © Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie