FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Verv2>


Werkwoorden 2e vervoegingDe werkwoorden van de 2e vervoeging bestaan uit de werkwoorden die het accent op de uitgang hebben.
De uitgang voor de 1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd passief is -ιέμαι, ούμαι, -ώμαι of -άμαι.
De 2e stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ (of -εσ, -ασ, -αξ) aan de 1e stam, de 2e stam passief door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
Deze toevoeging beïnvloedt de laatste letter(s) van de stam. Bijvoorbeeld: -σ en -θ wordt -στ, -ξ en -θ wordt -χτ.

Over het algemeen worden de werkwoorden van de 2e vervoeging in de volgende groepen onderscheiden.

groep     1399
2A1.1-groep αγαπάω beminnen 245
2A1.2-groep φορώ aantrekken 8
2A1.3-groep γελώ lachen 44
2A1.4-groep τραβώ zich terugtrekken 62
2A2-groep αντανακλώ weerspiegelen 108
2A1/B-groep ζητώ vragen 59
2B-groep θεωρώ beschouwen 850
2C-groep πληρώ voldoen aan 7
2D-groep κοιμάμαι slapen 16
2O-groep σειώ schudden 1


Bij het indelen van de werkwoorden van de 2e vervoeging blijkt dat veel werkwoorden de kenmerken uit de verschillende groepen combineren. Ook zijn er vaak varianten mogelijk met kenmerken uit andere groepen.
Voor elke combinatie een subgroep definiëren zou tot een zeer groot aantal subgroepen leiden.
Aangezien één combinatie aanzienlijk vaker voorkomt dan de andere, is daar een uitzondering voor gemaakt: 2A1.1/2B.

De belangrijkste kenmerken van de groepen zijn:


  2A 2A1.1
/2B
2B 2C 2D  
2A1    
  2A1.1 2A1.2 2A1.3 2A1.4 2A2  
actief  
  αγαπώ
αγαπάω
φορώ
φοράω
γελώ
γελάω
τραβώ
τραβάω
αντανακλώ ζητάω
ζητώ
θεωρώ πληρώ    
  αγαπάς φοράς γελάς τραβάς αντανακλάς ζητάς
ζητείς
θεωρείς πληροίς    
  αγαπάει
αγαπά
φοράει
φορά
γελάει
γελά
τραβάει
τραβά
αντανακλά ζητάει
ζητά
θεωρεί πληροί    
  αγαπάμε
αγαπούμε
φοράμε
φορούμε
γελάμε
γελούμε
τραβάμε
τραβούμε
αντανακλούμε ζητάμε
ζητούμε
θεωρούμε πληρούμε    
  αγαπάτε φοράτε γελάτε τραβάτε αντανακλάτε ζητάτε θεωρείτε πληροίτε    
  αγαπάν(ε)
αγαπούν(ε)
φοράν(ε)
φορούν(ε)
γελάν(ε)
γελούν(ε)
τραβάν(ε)
τραβούν(ε)
αντανακλούν(ε) ζητάν(ε)
ζητούν(ε)
θεωρούν(ε) πληρούν(ε)    
passief  
  αγαπιέμαι φοριέμαι γελιέμαι τραβιέμαι αντανακλώμαι ζητιέμαι
ζητούμαι
θεωρούμαι πληρούμαι κοιμάμαι
κοιμούμαι
 
  αγαπιέσαι φοριέσαι γελιέσαι τραβιέσαι αντανακλάσαι ζητιείσαι
ζητείσαι
θεωρείσαι πληρούσαι κοιμάσαι  
  αγαπιέται φοριέται γελιέται τραβιέται αντανακλάται ζητάται θεωρείται πληρούται κοιμάται  
  αγαπιόμαστε φοριόμαστε γελιόμαστε τραβιόμαστε αντανακλόμαστε
αντανακλώμεθα
ζητιόμαστε
ζητούμαστε
θεωρούμαστε πληρούμαστε
πληρούμεθα
κοιμόμαστε
κοιμούμαστε
 
  αγαπιέστε
αγαπιόσαστε
φοριέστε
φοριόσαστε
γελιέστε
γελιόσαστε
τραβιέστε
τραβιόσαστε
αντανακλάστε
αντανακλάσθε
ζητιέστε
ζητείστε
θεωρείστε πληρούστε
πληρούσθε
κοιμάστε
κοιμόσαστε
 
  αγαπιούνται
αγαπιόνται
φοριούνται
φοριόνται
γελιούνται
γελιόνται
τραβιούνται
τραβιόνται
αντανακλώνται ζητιούνται
ζητούνται
θεωρούνται πληρούνται κοιμούνται
κοιμόνται
 
paratatikos actief/passief  
  αγαπούσα
αγάπαγα
φορούσα
φόραγα
γελούσα
γέλαγα
τραβούσα
τράβαγα
- ζητούσα
ζήταγα
θεωρούσα - -  
  αγαπιόμουν(α) φοριόμουν(α) γελιόμουν(α) τραβιόμουν(α) - ζητιόμουν
ζητούμουν
θεωρούμουν πληρούμουν κοιμόμουν(α)  
coniunctivus 2e stam actief  
  αγαπήσω φορέσω γελάσω τραβήξω αντανακλάσω ζητήσω θεωρήσω - -  
  αγαπηθώ φορεθώ γελαστώ τραβηχτώ αντανακλαστώ ζητηθώ θεωρηθώ - κοιμηθώ  
  beminnen aantrekken lachen zich terugtrekken weerspiegelen vragen beschouwen voldoen aan slapen  


Voor het vertalen naar het Grieks lijkt het niet zeer zinvol alle combinaties te beheersen. Immers een standaardkeuze levert een correcte tekst op.
Voor het vertalen naar het Nederlands is het belangrijker om te herkennen welke combinaties mogelijk zijn.
De volgende pagina's bevatten per groep overzichten van de belangrijkste combinaties.
De volledige vervoeging in woordenlijstnieuwgrieks.nl bevat voor elk werkwoord alle geldige combinaties.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
  
 

Semantiek:
Betekenisleer

l

Syntaxis:
Zinsleer

l

Morfologie:
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%
De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.