Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A2grp>


Werkwoorden 2Α2-groep


De 2Α2-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -ας.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ of -ασ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ of -ασ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, -σθ of -αστ.
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

              aant
108
  ανακτώ ανακτώμαι ανακτήσω ανέκτησα ανακτηθώ ανακτήθηκα terugwinnen 60
  πλανώ πλανώμαι
πλανιέμαι
πλανήσω πλάνησα πλανηθώ πλανήθηκα misleiden 6
  αντανακλώ αντανακλώμαι αντανακλάσω αντανάκλασα αντανακλαστώ αντανακλάστηκα weerspiegelen 19
  - αποπειρώμαι - - αποπειραθώ αποπειράθηκα pogen 2
  καθιστώ καθίσταμαι καταστήσω κατέστησα καταστώ - worden 12
  - επαφίεμαι - - επαφεθώ επαφέθηκα overgelaten worden 1
  εγκαθιστώ εγκαθίσταμαι εγκαταστήσω εγκατέστησα εγκατασταθώ εγκαταστάθηκα installeren 7
  συνιστώ συνίστωμαι συστήσω σύστησα
συνέστησα
συστηθώ
συσταθώ
συστήθηκα
συστάθηκα
instellen 1

 
Nb. In de vormen ανέκτησα, κατέστησα en εγκατέστησα is sprake van een inwendig augment.
Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

  κρυφτώ verbergen   ανοιχτώ openen   διαβαστώ omhelzen   πειστώ overtuigen   πληρωστώ betalen   ακουστώ horen 2e stam, 2e conjugatie, actief A1 αγαπήσω beminnen A2 αντανακλάσω weerkaatsen B θεωρήσω beschouwen 2e stam, 2e conjugatie, passief A1 αγαπηθώ beminnen A2 αντανακλαστώ weerkaatsen B θεωρηθώ beschouwen D λυπηθώ spijt hebben -->