fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre2eCj2eStActi


Overzicht 2e conjugatie, 2e stam, actief


  enkelvoud         
actief passief
  1e 2e   1e        
A1 -(α)ώ -άς   -ιέμαι   -ησω αγαπώ beminnen
            -εσω φοράω dragen (van kleding)
            -ασω γελάω lachen
            -ηξω τραβάω trekken
A2 -άς   -ώμαι   -ασω αντανακλώ weerkaatsen
            -στησω καθιστώ maken
B -είς   -ούμαι   -ησω θεωρώ beschouwen
            -εσω μπορώ kunnen
C -οίς   -ούμαι   - πληρώ voldoen aan
D -     -άμαι   - λυπάμαι spijt hebben

Opmerkelijk is dat er werkwoorden zijn die in het praesens tot een verschillend type behoren, maar de tweede stam op gelijke wijze vormen.
Indien deze werkwoorden in subgroepen van de oorspronkelijke indeling worden ingedeeld dan leidt dit bij de bespreking tot duplicering en een drastische toename van het aantal (sub)groepen (Intertaal, Prisma, Iordanidou). Daarom wordt er bij de presentatie van de werkwoordsvormen hier voor gekozen om deze 'subgroepen' samen te voegen (Lauxtermann, Holton). Dit leidt echter tot een 'nieuwe' indeling van de oorspronkelijke werkwoorden.


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.  Het komt zelfs voor dat werkwoorden die tot dezelfde familie behoren (samenstellingen op basis van eenzelfde 'basis'-werkwoord), een verschillende vervoeging hebben.
Bijvoorbeeld:
- de vorming van de 2e stam; vergelijk bijvoorbeeld αντανακλώ met καθιστώ
- door de nevenvormen voor het passivum;  bijvoorbeeld: ανακλώ  (weerkaatsen) volgens A1 en A2, στενοχορώ (verdrietig maken) volgens A1 en B;
- door het ontbreken van passieve vormen; bijvoorbeeld: κρυολογώ (verkouden worden).

 

Zie voor de relatieve aantallen per vervoeging de indeling op niveau **.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
  
 

Semantiek:
Betekenisleer

l

Syntaxis:
Zinsleer

l

Morfologie:
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%
De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.