FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/MorfWerw2VoltTijd>

Voltooide tijd

 

De voltooide tijden zijn:
- voltooid tegenwoordige tijd
- voltooid verleden tijd
- voltooid tegenwoordig toekomende tijd
- voltooid verleden toekomende tijd

De voltooide tijden kunnen zowel actief als passief zijn.

De voltooide tijden worden in principe') gevormd door middel van een onverbuigbare vorm van het werkwoord voorafgegaan door een verbogen vorm van het werkwoord έχω. De onverbuigbare vorm wordt voor het activum gevormd uit de tweede stam van het werkwoord gevolgd door de uitgang -ει . De onverbuigbare vorm is dus identiek aan de derde persoon enkelvoud van de coniunctivus van de tweede stam.
Deze vorm heet in het Grieks de aparemfato.
Deze term wordt vaak vertaald met infinitief (onbepaalde wijs). Geheel ten onrechte suggereert dit dat deze vorm gebruikt kan worden waar het Nederlands de infinitief gebruikt.

Werkwoorden die geen tweede stam hebben, kunnen ook geen voltooide tijden vormen, zoals bijvoorbeeld: ανήκω(toebehoren aan), είμαι (zijn), έχω (hebben), ξέρω (weten),  περιμένω (wachten), πρέπει (het moet).

 

 

actief        
  vtt voltooid tegenwoordige tijd έχω πληρώσει ik heb betaald
  vvt voltooid verleden tijd είχα πληρώσει ik had betaald
  vttt voltooid tegenwoordig toekomende tijd θα έχω πληρώσει ik zal betaald hebben
  vvtt voltooid verleden toekomende tijd θα είχα πληρώσει ik zou betaald hebben
passief      
  vtt voltooid tegenwoordige tijd έχω πληρωθεί ik ben betaald
  vvt voltooid verleden tijd είχα πληρωθεί ik was betaald
  vttt voltooid tegenwoordig toekomende tijd θα έχω πληρωθεί ik zal betaald zijn
  vvtt voltooid verleden toekomende tijd θα είχα πληρωθεί ") ik zou betaald zijn

 

 

Nb. In het Nederlands hebben bijna alle werkwoorden in de voltooide tijd actief 'hebben' als hulpwerkwoord van de verleden tijd.
Voor enkele is het hulpwerkwoord van de verleden tijd echter: 'zijn': gaan, zijn en werkwoorden die een beweging aanduiden, zoals vallen, opstaan en diverse andere. In het Grieks is dit hulpwerkwoord steeds έχω.

 

') Behalve de vormen met de aparemfato heeft het Grieks ook actieve voltooide tijden die gevormd worden met είμαι en de onzijdige vorm van het voltooid deelwoord passief. Niet alle werkwoorden kunnen op deze wijze de voltooide tijd vormen.
De betekenissen van deze vormen zijn verschillend.

actief        
  vtt voltooid tegenwoordige tijd έχω πληρωμένος ik heb betaald
  vvt voltooid verleden tijd είχα πληρωμένος ik had betaald
  vttt voltooid tegenwoordig toekomende tijd θα έχω πληρωμένος ik zal betaald hebben
  vvtt voltooid verleden toekomende tijd θα είχα πληρωμένος ik zou betaald hebben
passief        
  vtt voltooid tegenwoordige tijd είμαι πληρωμένος ik ben betaald
  vvt voltooid verleden tijd ήμουν πληρωμένος ik was betaald
  vttt voltooid tegenwoordig toekomende tijd θα είμαι πληρωμένος ik zal betaald zijn
  vvtt voltooid verleden toekomende tijd θα ήμουν πληρωμένος ik zou betaald zijn

Bovendien is er nog een voltooid verleden tijd actief die gevormd wordt door έχω + de onzijdige vorm van het voltooid deelwoord passief.

 

Behalve de hierboven genoemde voltooide tijden onderscheidt het Grieks ook nog de volgende combinatie:

 

έχοντας πληρώσει betaald hebbend

Het Nederlands heeft geen aparte naam voor deze tijd. De constructie wordt gezien als een verkorte bijzin.

 

") De voltooid verleden toekomende tijd wordt in het Grieks niet benoemd als tijd maar als wijze:
ο υποθετικός λόγος (de veronderstellende wijze).

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek

l

Syntaxis

l
Grammtaica
l
Alfabet
l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht