FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Bgrp>


Werkwoorden B-groep


De B-groep bestaat uit de werkwoorden van de 1e vervoeging waarvan de stam op een labiaal eindigt (β, π en φ) danwel op λπ, μπ, μπτ, πτ, ρπ, ψ, μφ, φτ, ευ of αυ.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -σ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -π, -σ, -μψ, -ψ, -ρψ, -ευσ en -αυσ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief. Dit leidt tot uitgangen -φτ, -φθ, -μφθ, -ευτ en -αυτ.
Sommige werkwoorden hebben een tweede stam passief zonder θ of τ. In een enkel geval gaat dat gepaard met klinkerwijziging.

Sommige werkwoorden hebben een afwijkende vorming van de 2e stam actief (bv. βλέπω). Deze afwijkingen zijn onderstreept.

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 

 

uitgang op             aant 652
β κρύβω
κρύβομαι κρύψω έκρυψα κρυφτώ κρύφτηκα verbergen 43
β κόβω
κόβομαι κόψω έκοψα κοπώ κόπηκα snijden 7
β - σέβομαι
- - σεβαστώ σεβάστηκα respecteren 1
β συντρίβω
συντρίβομαι συντρίψω συνέτριψα συντριφτώ
συντριβώ
συντρίφτηκα verpletteren 2
π εγκαταλείπω
-λείπομαι -λείψω εγκατέλειψα -λειφτώ -λείφτηκα verlaten 12
π πρέπει
- πρέπει έπρεπε - - moeten 1
π - έπομαι
- - - - volgen 1
π επιτρέπω
επιτρέπομαι επιτρέψω επέτρεπα επιτραπώ επιτράπηκα toestaan 9
π βλέπω
βλέπομαι δω είδα ιδωθώ ιδώθηκα zien 6
π παραβλέπω
παραβλέπομαι παραβλέψω
παραδώ
παράβλεψα
παρέβλεψα
παραείδα
παραβλεφθώ παραβλέφθηκα over het hoofd zien 1
π προβλέπω
προβλέπομαι προβλέψω προέβλεψα
πρόβλεψα
προλεφθώ
προλεφτώ
προλέφθηκα
προλέφτηκα
voorspellen 5
π διαβλέπω
- διαβλέψω διέβλεψα
διείδα
- - doorzien 1
π επιβλέπω
- επιβλέψω επέβλεψα - - toezien 1
λπ περιθάλπω
περιθάλπομαι περιθάλψω περιέθαλψα - - verplegen 2
μπ παραπέμπω
παραπέμπομαι παραπέμψω παρέπεμψα παραπεμφθώ παραπέμφθηκα verwijzen 8
μπτ παρακάμπτω
παρακάμπτομαι παρακάμψω παρέκαμψα παρακάμφθω παρακάμφθηκα passeren 4
πτ συνάπτω
συνάπτομαι συνάψα σύναψα
συνήψα
συναφθώ συνάφθηκα aanknopen 4
πτ ανασκάπτω
ανασκάπτομαι ανασκάψω ανάσκαψα ανασκαφώ
ανασκαφτώ
ανασκάφηκα
ανασκάφτηκα
opgraven 3
πτ υποκλέπτω
υποκλέπτομαι υποκλέψω υπέκλεψα υποκλαπώ υποκλάπηκα afluisteren 1
πτ διακόπτω
διακόπτομαι διακόψω διέκοψα διακοπώ διακόπηκα onderbreken 6
πτ καλύπτω
καλύπτομαι καλύψω κάλυψα καλυφτώ
καλυφθώ
καλήφτηκα
καλήφθηκα
bedekken 25
πτ εκπίπτω
- εκπέσω εξέπεσα - - ontheven worden 8
πτ - περιίπταμαι
- - - - rondvliegen 1
ρπ τέρπω
τέρπομαι τέρψω έτερψα - - amuseren 3
ψ - όψομαι
- - - - zien 1
μφ - μέμφομαι
- - μεμφθώ μέμφθηκα bekritiseren 1
φ αλείφω
αλείφομαι αλείψω άλειψα αλειφτώ αλείφτηκα insmeren 14
φ γράφω
γράφομαι γράψω έγραψα γραφώ
γραφτώ
γράφηκα
γράφτηκα
schrijven 24
φ τρέφω
τρέφομαι θρέψω έθρεψα τραφώ
θραφώ
τράφηκα
θράφηκα
voeden 6
φ στρέφω
στρέφομαι στρέψω έστρεψα στραφώ στράφηκα draaien 11
φτ βλάφτω
βλάφτομαι βλάψω έβλαψα βλαφτώ βλάφτηκα beschadigen 9
φτ - σκέφτομαι
- - σκεφτώ
σκεφθώ
σκέφτηκα
σκέφθηκα
denken 1
φτ πέφτω
- πέσω έπεσα - - vallen 8
ευ εκπαιδεύω
εκπαιδεύομαι εκπαιδεύσω εκπαίδευσα εκπαιδευτώ
εκπαιδευθώ
εκπαιδεύτηκα
εκπαιδεύθηκα
opleiden 22
ευ μαζεύω
μαζεύομαι μαζέψω μάζεψα μαζευτώ μαζεύτηκα verzamelen 151
ευ απαγορεύω
απαγορεύομαι απαγορεύσω
απαγορέψω
απαγόρευσα
απαγόρεψα
απαγορευτώ
απαγορευθώ
απαγορεύτηκα
απαγορεύθηκα
verbieden 217
ευ αναδεύω
αναδεύομαι αναδεύσω
αναδέψω
ανάδευσα
ανάδεψα
αναδευτώ αναδεύτηκα roeren 25
αυ αναπαύω
αναπαύομαι αναπάυσω
αναπάψω
ανάπαυσα
ανάπαψα
αναπαυτώ
αναπαυθώ
αναπαύτηκα
αναπαύθηκα
doen rusten 2
αυ απολαύω - απολαύσω απόλαυσα - - genieten 5

Nb1. Het werkwoord βλέπω heeft samenstellingen die op regelmatige wijze de 2e stam vormen, samenstellingen die vervoegd worden als βλέπω zelf, en samenstellingen die beide vervoegingen toestaan.


 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden


1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωθώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben