FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22Cgrp>


Werkwoorden 2C- en 2D-groep


De 2C-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -οίς.

De 2D-groep bestaat uit enkele passieve werkwoorden van de 2e vervoeging op -άμαι.


De tweede stam actief is afwezig.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van-ηθ aan de 1e stam .
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

                aant
2C πληρώ πληροίς πληρούμαι - - - - voldoen aan 7
                 
2D - - φοβάμαι
φοβούμαι
- - φοβηθώ φοβήθηκα vrezen 15
  - - αποκοιμιέμαι
αποκοιμούμαι
αποκοιμάμαι
- - αποκοιμηθώ αποκοιμήθηκα in slaap vallen 1

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben