FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22Bgrp>


Werkwoorden 2B-groep


De 2B-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -είς.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ, -εσ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ, -εσ of -εψ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, εθ of -εστ.
Sommige werkwoorden hebben een tweede stam passief zonder θ of τ. In een enkel geval gaat dat gepaard met klinkerwijziging.

Sommige werkwoorden hebben afwijkende vervoegingen (καλώ).

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

              aant
850
θεωρώ θεωρούμαι θεωρούμουν θεωρήσω θεώρησα θεωρηθώ θεωρήθηκα beschouwen 797
- προσποιούμαι προσποιούμουν
προσποιόμουν
- - προσποιηθώ προσποιήθηκα veinzen 9
ευχαριστώ ευχαριστιέμαι
ευχαριστούμαι
ευχαριστούμουν
ευχαριστιόμουν
ευχαριστήσω ευχαρίστησα ευχαριστηθώ ευχαριστήθηκα bedanken 3
διαμαρτυρώ διαμαρτυρούμαι
διαμαρτυρόμαι
διαμαρτυρούμουν διαμαρτυρήσω διαμαρτύρησα διαμαρτυρηθώ διαμαρτυρήθηκα protesteren 1
θαρρώ - - θαρρέψω θάρρεψα - - denken, menen 1
τελώ τελούμαι τελούμουν τελέσω τέλεσα τελεστώ τελέστηκα inzegenen 10
διαιρώ διαιρούμαι διαιρούμουν διαιρέσω διαίρεσα διαιρεθώ διαιρέθηκα opdelen 18
αφαιρώ αφαιρούμαι
αφαιριέμαι
αφαιρούμουν αφαιρέσω αφαίφερεσα αφαιρεθώ αφαιρέθηκα verminderen 1
καλώ καλούμαι καλούμουν καλέσω κάλεσα καλεστώ
κληθώ
καλέστηκα
κλήθηκα
uitnodigen 1
μετακαλώ μετακαλούμαι μετακαλούμουν μετακαλέσω μετακάλεσα μετακληθώ μετακλήθηκα uitnodigen 9


Nb1. De vervoeging van παρακαλώ valt in de 2A1/2B-groep.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben