FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A2grp>


Werkwoorden 2Α2-groep


De 2Α2-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -ας.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ of -ασ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ of -ασ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, -σθ of -αστ.
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


              aant
108
  ανακτώ ανακτώμαι ανακτήσω ανέκτησα ανακτηθώ ανακτήθηκα terugwinnen 60
  πλανώ πλανώμαι
πλανιέμαι
πλανήσω πλάνησα πλανηθώ πλανήθηκα misleiden 6
  αντανακλώ αντανακλώμαι αντανακλάσω αντανάκλασα αντανακλαστώ αντανακλάστηκα weerspiegelen 19
  - αποπειρώμαι - - αποπειραθώ αποπειράθηκα pogen 2
  καθιστώ καθίσταμαι καταστήσω κατέστησα καταστώ - worden 12
  - επαφίεμαι - - επαφεθώ επαφέθηκα overgelaten worden 1
  εγκαθιστώ εγκαθίσταμαι εγκαταστήσω εγκατέστησα εγκατασταθώ εγκαταστάθηκα installeren 7
  συνιστώ συνίστωμαι συστήσω σύστησα
συνέστησα
συστηθώ
συσταθώ
συστήθηκα
συστάθηκα
instellen 1

 
Nb. In de vormen ανέκτησα, κατέστησα en εγκατέστησα is sprake van een inwendig augment.


 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben