FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A1grp>


Werkwoorden 2Α1-groep


De 2Α1-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -ας en passieve vorm op -ιέμαι.
Binnen de 2A1-groep kunnen op grond van de 2e stam actief 4 subgroepen worden onderscheiden:
- 2A1.1 -ήσω
- 2A1.2 -έσω
- 2A1.3 -άσω
- 2A1.4 -άξω
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een σ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ, -ασ, -εσ, -αξ, -ηξ of -ιξ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, -εθ, -υθ, -αστ, -ιστ, -ηχτ of -αχτ.

De volgende subgroepen worden onderscheiden. Hierbij is vooral gelet op de vorming van de 2e stam.

 


 

              aant
359
2A1.1               245
  αγαπώ αγαπιέμαι αγαπήσω αγάπησα αγαπηθώ αγαπήθηκα houden van 212  
  εκτιμώ εκτιμώμαι εκτιμήσω εκτίμησα εκτιμηθώ εκτιμήθηκα waarderen 8  
  μελετώ μελετιέμαι
μελετώμαι
μελετήσω μελέτησα μελετηθώ μελετήθηκα studeren 16  
  συζητώ συζητιέμαι
συζητούμαι
συζητήσω συζήτησα συζητηθώ συζητήθηκα discussiëren 6  
  - ξυπολιέμαι - - ξυπολυθώ ξυπολύθηκα schoenen uittrekken 1  
2A1.2               8
  φορώ φοριέμαι φορέσω φόρεσα φορεθώ φορέθηκα aanhebben 8  
2A1.3               44
  γελώ γελιέμαι γελάσω γέλασα γελαστώ γελάστηκα lachen 17  
  κερνώ κερνιέμαι κεράσω κέρασα κεραστώ κεράστηκα trakteren 20  
  κυλώ κυλιέμαι κυλήσω κύλησα κυλιστώ κυλίστηκα rollen 2  
  μεθώ - μεθύσω μέθυσα - - dronken worden 5  
2A1.4               62
  τραβώ τραβιέμαι τραβήξω τράβηξα τραβηχτώ τραβήτηκα zich terugtrekken 16  
  πηδώ πηδιέμαι πηδήξω
πηδήσω
πήδηξα
πήδησα
πηδηχτώ πηδήχτηκα springen over 7  
  ορμώ ορμώμαι ') ορμήσω
ορμήξω
όρμησα
όρμηξα
- - stormen 1  
  βαστώ βαστιέμαι βαστάξω
βαστήξω
βάσταξα
βάστηξα
βασταχτώ
βαστηχτώ
βαστάχτηκα
βαστήχτηκα
zich inhouden 1  
  σκορπώ σκορπιέμαι σκορπίσω
σκορπίξω
σκόρπισα
σκόρπιξα
σκορπιστώ σκορπίστηκα strooien 6  
  γυρνώ - γυρίσω
γυρίξω
γύρισα
γύριξα
- - omdraaien 18  
  Immigrant van              
Z-grp κοιτώ
κοιτάζω
κοιτιέμαι
κοιτάζομαι
κοιτάξω κοίταξα κοιταχτώ κοιτάχτηκα kijken naar 6  
G-grp πετώ πετιέμαι
πετάγομαι
πετάξω πέταξα πεταχτώ πετάχτηκα vliegen 7  
G-grp βοσκώ
βόσκω
βοσκιέμαι
βόσκομαι
βοσκήσω βόσκησα βοσκηθώ βοσκήθηκα weiden 1  
A-grp σειώ ")
σείω
σειέμαι
σείομαι
σείσω έσεισα σειστώ σείστηκα schudden 1  
  Emigrant naar              
E-grp φυλάω φυλάγομαι φυλάξω φύλαξα φυλαχθώ
φυλαχτώ
φυλάχθηκα
φυλάχτηκα
bewaken
4  

') Hoewel ορμώ een passief heeft op -ώμαι wordt het tot de 2A1-groep gerekend omdat het de paratatikos op -ούσα en -αγα heeft.
") σειώ heeft als paratatikos actief έσεια en σειούσα, en paratatikos passief σειόμουν.
'") βόσκω heeft als paratatikos actief βοσκούσα en έβοσκα, en paratatikos passief βοσκόμουν(α) en βοσκιόμουν(α).
Nb1. φυλάω wordt niet tot de 2e vervoeging gerekend maar tot de samengetrokken werkwoorden van de 1e vervoeging. φυλάω heeft namelijk niet de kenmerkende paratatikos op -αγα; πετάω en κοιτάω wel.

Nb2. κοιτάω heeft een variant κοιτάζω


 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben