FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A1Bgrp>


Werkwoorden 2A1/B-groep


De 2A1/B-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -άς en -είς, passief op -ιέμαι en -ούμαι.
Anders gezegd: De 2A1/B groep bestaat uit de werkwoorden die zowel een vervoeging volgens de 2A1-groep als volgens de 2B-groep hebben.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ of -εσ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ of -εσ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgangen: -ηθ, -εθ of -εστ.
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


              aant
59
ζητώ ζητάς
ζητείς
ζητιέμαι
ζητούμαι
ζητήσω ζήτησα ζητηθώ ζητήθηκα vragen 40
παρακρατώ παρακρατάς
παρακρατείς
παρακρατούμαι παρακρατήσω παρακράτησα παρακρατηθώ παρακρατήθηκα inhouden 8
συγχωρώ συγχωράς
συγχωρείς
συγχωριέμαι
συγχωρούμαι
συγχωρέσω
συγχωρήσω
συγχώρεσα
συγχώρησα
συγχωρεθώ
συγχωρηθώ
συγχωρέθηκα
συγχωρήθηκα
vergeven 4
- - παραπονιέμαι
παραπονούμαι
- - παραπονεθώ παραπονέθηκα klagen 1
απολησμονώ απολησμονάς
απολησμονείς
απολησμονιέμαι απολησμονήσω απολησμόνησα απολησμονηθώ απολησμονήθηκα vergeten 2
παρακαλώ παρακαλάς
παρακαλείς
παρακαλούμαι παρακαλέσω παρακάλεσα παρακαλεστώ παρακαλέστηκα vragen 4


Nb. De werkwoorden καλώ en μετακαλώ hebben alleen vervoeging volgens de 2B-groep.


 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben