FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2/MorfWerw2Ikla>

Het accent in de paratatikos en aoristos bij werkwoorden met een [i]-klank in de een-na-laatste of twee-na-laatste lettergreep


In de regel zijn alle imperfectum(paratatikos)- en aoristusvormen van werkwoorden van de eerste conjugatie proparoxytoon. Met andere woorden, het accent hoort te staan op de derde lettergreep van achteren.

Problematisch zijn in dit verband de werkwoorden die in de laatste lettergreep van hun stam twee opeenvolgende klinkers hebben, waarvan de eerste een onbeklemtoonde [i] is.
Om te weten waar in de verleden tijd het accent komt te staan, en of er wel of niet een augment moet worden toegevoegd, dient men te weten of de onbeklemtoonde [i] wel of niet met synizese wordt uitgesproken.

 

[i] vormt de basis van een lettergreep aoristus
  αηδιάζω walgen αηδίασα
  απουσιάζω afwezig zijn απουσίασα
  βιάζω verkrachten βίασα
  εξουσιάζω domineren εξουσίασα
  θυσιάζω (op)offeren θυσίασα
  μετριάζω matigen μετρίασα
  νευριάζω de pest in krijgen νευρίασα
  παρουσιάζω vertonen παρουσίασα
  πιέζω drukken op πίεσα
  πλησιάζω naderen πλησίασα
  σχεδιάζω van plan zijn σχεδίασα
  σχολιάζω becommentariëren σχολίασα
[i] als gepalataliseerde [j] uitgesproken  
  αδειάζω legen άδειασα
αναγαλλιάζω opgetogen zijn αναγάλλιασα
  ανατριχιάζω rillen ανατρίχιασα
  διώχνω wegjagen έδιωξα
  λιώνω smelten έλιωσα
  μετανιώνω spijt krijgen μετάνιωσα
  μοιάζω lijken (op) έμοιασα
  πιάνω pakken έπιασα
  φτιάχνω maken έφτιαξα


Het werkwoord τελειώνω (beëindigen) kan zowel met als zonder synizese  uitgesproken worden: τελιώνω [teljóno], τέλειωσα[téljosa] of τελειώνω, τελίωσα [telíosa].

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

.



 
  
 

Semantiek:
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Vormleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht