fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVorm1


Woordvorming


Woorden kunnen via twee procédé's gevormd worden: afleiding en samenstelling.

Onder afleiding verstaan we het maken van een nieuw woord uit een ander woord door toevoeging van een voorvoegsel of een achtervoegsel.
In het Nederlands is bijvoorbeeld her- een voorvoegsel (bijvoorbeeld: hergebruik, herstellen ed.) en
-ig een achtervoegsel (bijvoorbeeld: harig, mondig, handig ed.).
Andere voorbeelden van voorvoegsels zijn: voor-, pre-.
Andere voorbeelden van achtervoegsels zijn: -heid, -achtig.
Zowel in het Nederlands als in het Grieks kunnen bijna alle voorzetsels als voorvoegsel gebruikt worden.
In beide talen worden verkleinwoorden door middel van een achtervoegsel gemaakt:


το παιδί kind το παιδάκι kindje
η δουλειά werk η δουλίτσα werkje

Waar het Nederlands slechts één suffix (met enkele varianten -tje, -pje) voor het verkleinwoord kent, zijn er in het Grieks meerdere achtervoegsels waarmee verkleinwoorden worden gemaakt.

Een samenstelling is een woord dat uit twee bestaande woorden gevormd wordt. In het Nederlands bijvoorbeeld: contactlens (contact + lens), onderhandelingsresultaat (onderhandeling + resultaat).
Van afgeleide woorden kunnen weer andere woorden worden afgeleid: onhandig, contactlensvloeistof.

In het Grieks doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Bijvoorbeeld:


      prefix         suffix
άναρχος   ongecontroleerd < αν- + αρχή norm    
η αναρχία chaos, anarchie <     άναρχος ongecontroleerd + -ία
αναρχικός anarchistisch <     αναρχία anarchie + -ικός

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l
Letter:
Alfabet
l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.