fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntZin2Vraa


Vraagzin


Vraagzinnen kunnen worden onderscheiden in directe vraagzinnen (directe vraag) en indirecte vraagzinnen (indirecte vraag).
Een directe vraagzin of kortweg vraagzin zonder meer, is in zijn eenvoudigste vorm een hoofdzin.

directe vraag έχεις φάει;
γιατί άργησες;
ποιος είναι εκεί;
heb je al gegeten?
waarom ben je zo laat?
wie is daar?
indirecte vraag /
indirecte rede
ρωτάω ποιο βιβλίο διαβάζεις.
δεν ξέρω με ποιο τρένο θα 'ρθει.
ik vraag welk boek je leest.
ik weet niet met welke trein hij komt.

 


Een indirecte vraagzin is in feite een complementszin (i.h.b. een lijdend voorwerpszin) met de oorspronkelijke vraag in de bijzin.
De vorm die een indirecte vraagzin heeft, wordt aangeduid met de indirecte rede.

In het Grieks is de woordvolgorde in een vraagzin niet dwingend anders dan in niet-vragende zin (zoals dat in het Nederlands het geval is). Het vragende karakter komt vooral tot uitdrukking in de intonatie.

Een directe vraagzin kan worden ingeleid door:
- vragende voornaamwoord
- vragend bijwoord


Een indirecte vraagzin kan worden ingeleid door:
- betrekkelijk voornaamwoord
- vragend bijwoord

 

Zie ook Hoofdzin ingeleid door een partikel, vraagzin.

Zie ook Woordvolgorde in vraagzinnen.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l
Woord:
Morfologie
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.