fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfBijv2on


Bijvoeglijke naamwoorden op -ων, -ην


Dit is een kleine groep bijvoeglijke naamwoorden die in het Oudgrieks deelwoorden waren.

Deze bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen volgens één van de voorbeelden:
1. op -ων, -ουσα, -ον: ενδιαφέρων
2. op -ών, -ούσα, -όν: παρών
3. op -ων, -ων, -ον: βασιλόφρων
4. op -ην, -ην, εν: άρρην


        E12 E12a E12b E18 E12f E12o Eo
mann ev nom.   ενδιαφέρων παρών συμπαθών βασιλόφρων
βασιλόφρονας
δρων επιζών άρρην
  gen.   ενδιαφέροντος παρόντος συμπαθούντος βασιλόφρονος
βασιλόφρονα
δρώντος επιζώντος άρρενος
  acc.   ενδιαφέροντα παρόντα συμπαθούντα βασιλόφρονα δρώντα επιζώντα άρρενα
  voc.   ενδιαφέρων παρών συνμπαθών βασιλόφρων
βασιλόφρονα
δρων επιζών άρρην
  mv nom.   ενδιαφέροντες παρόντες συμπαθούντες βασιλόφρονες δρώντες επιζώσες άρρενες
  gen.   ενδιαφερόντων παρόντων συμπαθούντων βασιλοφρόνων δρώντων επισωζών αρρένων
  acc.   ενδιαφέροντες παρόντες συμπαθούντες βασιλόφρονες δρώντες επιζώσες άρρενες
άρρενας
  voc.   ενδιαφέροντες παρόντες συμπαθούντες βασιλόφρονες δρώντες επιζώσες άρρενες
vr ev nom.   ενδιαφέρουσα παρούσα συμπαθούσα βασιλόφρων δρώσα επιζώσα άρρην
  gen.   ενδιαφέρουσας παρούσας
παρούσης
συμπαθούσης
συμπαθουσας
βασιλόφρονος δρώσης
δρώσας
επιζώσας
επιζώσης
άρρενος
  acc.   ενδιαφέρουσα παρούσα συμπαθούσα βασιλόφρονα δρώσα επιζώσα άρρενα
  voc.   ενδιαφέρουσα παρούσα συμπαθούσα βασιλόφρων δρώσα επιζώσα άρρην
  mv nom.   ενδιαφέρουσες παρούσες συμπαθούσες βασιλόφρονες δρώσες επιζώσες άρρενες
  gen.   ενδιαφερουσών παρουσών συμπαθουσών βασιλοφρόνων δρωσών επισωζών αρρένων
  acc.   ενδιαφέρουσες παρούσες συμπαθούσες βασιλόφρονες δρώσες επιζώσες άρρενες
άρρενας
  voc.   ενδιαφέρουσες παρούσες συμπαθούσες βασιλόφρονες δρώσες επιζώσες άρρενες
onz ev nom.   ενδιαφέρον παρόν συμπαθούν βασιλόφρον δρων επιζών άρρεν
  gen.   ενδιαφέροντος παρόντος συμπαθούντος βασιλόφρονος δρώντος επιζώντος άρρενος
  acc.   ενδιαφέρον παρόντα συμπαθούν βασιλόφρον δρων επιζών άρρεν
  voc.   ενδιαφέρον παρόν συμπαθούν βασιλόφρον δρων επιζών άρρεν
  mv nom.   ενδιαφέροντα παρόντα συμπαθούντα βασιλόφρονα δρώντα επιζώντα άρρενα
    gen.   ενδιαφερόντων παρόντων συμπαθούντων βασιλοφρόνων δρόντων επιζώντων αρρένων
    acc.   ενδιαφέροντα παρόντα συμπαθούντα βασιλόφρονα δρώντα επιζώντα άρρενα
    voc.   ενδιαφέροντα παρόντα συμπαθούντα βασιλόφρονα δρώντα επιζώντα άρρενα
        interessant aanwezig sympathiserend koningsgezind actief overlevend mannelijk
')       25 8 6 10 1 1 1


1. Zoals ενδιαφέρων gaan onder meer ook:

πρωτεύων primair
δευτερεύων secundair
διδάσκων onderwijzend
επείγων dringend
υπάρχων bestaand
εορτάζων jarig
λανθάνων latent

Enkele andere komen alleen voor in vaste uitdrukkingen:

ο θεραπεύων γιατρός de behandelend arts
μια ιδιάζουσα περίπτωση een bijzonder geval
ένα φλέγον ζήτημα een brandende kwestie


2. Zoals παρών gaan ook:

απών afwezig
τυχών toevallig

en enkele andere, alleen in gesubstantiveerd vorm:

ο πρώτος τυχών de eerste de beste
ο αποθανών de overledene
η αποθανούσα de overledene
οι αποτυχόντες de gezakten (zij die een examen niet gehaald hebben)


3. Zoals βασιλόφρων gaan ook de sporadisch voorkomende deelwoorden:

 

ευγνώμων dankbaar
ειδήμων deskundig
μετριόφρων bescheiden
δεισιδαίμων bijgelovig

 

 

Nb1. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen bijna altijd al als zelfstandig naamwoord gebruikt worden.
In het geval van ο/η βασιλόφρων (royalist) is de verbuiging gelijk aan die van het bijvoeglijk naamwoord.
Nb2. Voor de mannelijke vorm van βασιλόφρων en in het geval van gebruik als zelfstandig naamwoord wordt in plaats van de nominativusvorm op -ων als alternatief een vorm op -ονας gebruikt.

') Aantallen zijn gebaseerd op ruim 3800 bijvoeglijke naamwoorden in woordenlijstnieuwgrieks . De categorie-indeling is gebaseerd op van het Prisma woordenboek Nieuwgrieks.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Semantiek:
Betekenisleer

l

Syntaxis:
Zinsleer

l

Morfologie:
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht