fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntVoeg2NeveKai


Voegwoorden


Nevenschikkende voegwoorden, και

ο παρατακτικός συνδεσμός

Het nevenschikkende voegwoord και kan ook als bijwoord worden gebruikt. Verder wordt het gebruikt in situaties waar het Nederlands een onderschikkend voegwoord zou gebruiken.
De verschillende betekenissen:

 

1. en
 
ο πατέρας και η μητέρα de vader en de moeder
φωνάζει και κλαίει. hij schreeuwt en huilt.
εσύ και εγώ jij en ik
2. ook
 
πηγαίνουμε και εμείς. ook wij gaan er heen. /
wij gaan er óók heen.
πηγαίνουμε και στην Ιταλία. wij gaan ook/tevens naar Italië.
καφέ και για μένα, παρακαλώ. ook voor mij koffie graag.
3. zelfs (na comparatief)
 
πιο μακριά και από την Καβάλα zelfs nog verder dan Kavala
4. na een ontkenning bij een bepaling van graad: echt, al te, zo erg
 
δεν είναι και τόσο καλά. ze voelt zich niet echt  lekker.
δεν έχουμε και μεγάλη πείρα. we hebben niet al te veel ervaring.
σου αρέσει το θέατρο; όχι και τόσο. houd je van toneel? niet zo.
5. dat (gevolgaanduidend voegwoord)
 
τι σου έκανε και θύμωσες τόσο πολύ; wat heeft hij je gedaan dat je zo kwaad bent?
τι έχει το παιδί και κλαίει; wat is er met het kind dat het zo huilt?
6. want (nevenschikkend voegwoord)
 
φύγε τώρα και δεν έχω καιρό. ga nu weg want ik heb geen tijd.
7. om te (finaal voegwoord)
Dit gebruik komt vooral voor bij de werkwoorden πηγαίνω en έρχομαι, en dan vooral in de verleden en tegenwoordige tijd.
 
κάθε απόγευμα έρχεται και με παίρνει από το σταθμό. (-> έρχεται να με πάρει) elke middag komt hij om me van het station te halen.
μη μιλάς, γιατί πηγαίνω και τα λέω όλα στη μαμά σου. (-> θα πάω να τα πω) wees stil (lett.: spreek niet), want ik zal alles aan je moeder vertellen.
πήγα και τον πήρα από τη δουλειά του. (-> πήγα να τον πάρω) ik ging hem van zijn werk afhalen.


Και kan als bijwoord gebruikt, in combinatie met het bijwoord ακόμα ook de betekenis 'zelfs' hebben:

θα 'ρθεί ακόμα και ο Μέμος. zelfs Memos komt.


Het nevenschikkende και wordt ook wel gebruikt waar het Nederlands een (beknopte) complemenstszin gebruikt:
τους βλέπω και έρχονται.
την άκουσα να έκλαιγε.
την είδα και χόρευε με το Γιάννη.
ξαφνικά άρχισε και μου κατηγορούσε την Όλγα.
ik zie ze komen (lett.: ik zie ze en ze komen).
ik hoorde haar huilen.
ik zag haar met Giannis dansen.
plotseling begon hij me daar toch Olga verwijten te maken.

 

Het nevenschikkende και wordt ook wel gebruikt waar het Nederlands een bepaling van omstandigheid (in de vorm van een tegenwoordig deelwoord) gebruikt:
βρήκα τα παιδιά και κοιμόνταν. ik trof de kinderen slapend aan.
(lett.: ik vond de kinderen en zij sliepen).

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l
Woord:
Morfologie
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.