fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntZin2Hoof


Hoofdzin

 

Bij (enkelvoudige) hoofdzinnen onderscheiden we naast de 'gewone' hoofdzinnen:
- hoofdzinnen ingeleid door een partikel
- vraagzinnen

Hoofdzinnen kunnen door nevenschikkende voegwoorden met elkaar verbonden worden en vormen zo een samengestelde hoofdzin. ')
Nevenschikkende voegwoorden zijn bijvoorbeeld: en, maar, of, noch, zowel ... als, evenmin ... als, hetzij, echter, toch, desondanks.
Nevensschikkende voegwoorden kunnen ook zinsdelen met elkaar verbinden.
Nevenschikkende voegwoorden worden onderverdeeld in:
- samenvoegende voegwoorden; bijvoorbeeld: enf
- disjunctieve voegwoorden; bijvoorbeeld: of ... of, hetzij ... hetzij
- adversieve voegwoorden; bijvorbeeld: maar, echter, desondanks


Twee hoofdzinnen kunnen nog op twee andere manieren met elkaar verbonden zijn:
- de directe rede: hij zei: ik weet van niets.
- met een zinsverbindend bijwoord: de film was niet zo slecht. Integendeel, hij was best interessant.


') Tegenover de nevenschikkende voegwoorden staan de onderschikkende voegwoorden. De onderschikkende voegwoorden verbinden een hoofdzin met een bijzin.

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.