Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfZelfDive2>


Zelfstandige naamwoorden


Onverbuigbare zelfstandige naamwoorden


Zelfstandige naamwoorden met afwijkende meervoudsvormen


Oude dativus-vormen


Natuurlijk versus lexicaal geslachtOnverbuigbare zelfstandige naamwoorden


Moderne leenwoorden die na ca. 1900 vanuit het Frans of Duits ingeburgerd zijn geraakt in het Grieks, worden in principe niet verbogen. Enkele voorbeelden:

το ασανσέρ de lift τα ασανσέρ
το γκαράζ de garage τα γκαράζ
το ευρώde euroτα ευρώ
το κομπιούτερ de computer τα κομπιούτερ
το μαγιόhet badpak τα μαγιό
ο μάνατζερ de manager οι μάνατζερ
το μπαρde barτα μπαρ
ο μπάρμαν de barman οι μπάρμαν
το μπετόhet betonτα μπετό
η ντισκοτέκ de discotheek οι ντισκοτέκ
το παρμπρίζ de voorruit τα παρμπρίζ
το πάρτιhet feestje τα πάρτι
η πλαζhet strandοι πλαζ
το ραντεβού de afspraak τα ραντεβού
ο ρεπόρτερ de reporter οι ρεπόρτερ
η σεζόνhet seizoen οι σεζόν
το σλίπιν-μπάγκ de slaapzak τα σλίπιν-μπάγκ
η σπεσιαλιτέ de specialiteit οι σπεσιαλιτέ
το στιλόde balponτα στιλό
το τανκςde tankτα τανκς
το ταξίde taxiτα ταξί
το φερμουάρ de rits τα φερμουάρ

In de spreektaal bestaat de neiging om ook moderne leenwoorden te verbuigen, bijvoorbeeld: τα ταξιά, τα μπετά, τα στιλά. Verder treft men ook de Engelse meervoudsvorm van κομπιούτερ aan: τα κομπιούτερς.

Zelfstandige naamwoorden met afwijkende meervoudsvormen


Sommige mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ος heben twee verschillende meervoudsvormen: de gebruikelijke vorm op -οι, en daarnaast een onzijdige vorm op . Meestal is er een verschil in betekenis tussen de mannelijke en de onzijdige vorm van het meervoud. Enkele voorbeelden:

ο βράχοςde rotsοι βράχοι
τα βράχια
de rotsen
ο δεσμός de relatie οι δεσμοί
τα δεσμά
de relaties
de boeien
ο καπνός de rook
de tabak
οι καπνοί
τα καπνά
de rook
de tabak
ο λαιμός de hals οι λαιμοί
τα λαιμά
de halzen
de keelpijn
ο λόγος de reden
het woord
οι λόγοι
τα λόγια
de redenen
de woorden
ο πλούτος de rijkdom -
τα πλούτη
-
de rijkdommen
ο σκελετός het geraamte
het raamwerk
οι σκελετοί
τα σκελετά
de geraamtes
het frame
ο σταθμός het station οι σταθμοί
τα σταθμά
de stations
de gewichten
ο χρόνος de tijd
het jaar
οι χρόνοι
τα χρόνια
de tijden
de jaren
De genitivus meeervoud van χρόνος (tijd, jaar) is volgens de regels χρόνων; de vorm χρονώ(ν) wordt alleen gebruikt in leeftijdsaanduidingen: πόσων χρονών είσαι; (hoe oud ben je?).

 

Oude dativus-vormen
 

moderne spellingbetekenisoude spellingnominativus
απουσία + 2 in afwezigheid van πουσί η απουσία
βάσει + 2op basis van βάσειη βάση
δόξα τω Θεώ God zij dank δόξα τ Θε ο Θέος
εν ενάγκη indien nodig ν νάγκη ανάγκη
εν γένει in het algemeen ν γένει το γένος
εν μέρει ten dele ν  μέρει το μέρος
εν πάση περιπτώσει in ieder geval ν πάσ περιπτώσειη περίπτωση
εν συνεχεία vervolgens ν συνεχεί η συνέχεια
εντάξειok ν τάξειη τάξη
εν τέλει uiteindelijk ν τέλει το τέλος
εντούτοις desondanks ν τούτοις τούτος
λόγω + 2vanwegeλόγ ο λόγος
μέσω + 2 via, middels μέσ το μέσος
πάση θυσία koste wat het kost πάσ θυσίη θυσία
πράγματιinderdaad πράγματιτο πράγμα
τοις εκατόν procentτος κατόνοι
τοις μετρητοίς contant τος μετρητος τα μετρητά

Nb. Ook in het Nederlands hebben verschillende van deze uitdrukkingen de uitgang van niet meer in gebruik zijnde 2e en 3e naamvallen: ten dele, desondanks, vanwege.

 

Natuurlijk versus lexicaal geslacht


Dit onderwerp zal  nog nader uitgewerkt worden

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht