fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntZelf2


Zelfstandige naamwoorden


Zelfstandige naamwoorden benoemen concrete en abstracte zaken en de eigenschappen daarvan.

Zelfstandige naamwoorden  kunnen in alle zinsdelen behalve in het werkwoordelijk deel van het gezegde voorkomen.

Op een enkele uitzondering na kan het niet voorkomen dat twee zelfstandige naamwoorden direct achter elkaar voorkomen, slechts gescheiden door een spatie.
In een enkel geval kan zo in het Grieks (net als in het Engels, maar in tegenstelling to het Nederlands) en nieuw begrip worden gedefinieerd.
Het geval dat twee zelfstandige naamwoorden wel direct achter elkaar voorkomen, zal het eerste zelfstandige naamwoord een aanduiding zijn van een hoeveelheid: een kilo aardappelen, een berg aarde, een soort groente.
Het tweede zelfstandige naamwoord staat in het Grieks dan in dezelfde naamval als het eerste, of in de genitivus.

Over zelfstandige naamwoorden zijn in het licht van de zinsleer nog veel interessante dingen te vermelden. Zie bijvoorbeeld Van der Toorn en de Συντακτικό της νέας ελληνικής.

De aangelegenheden die echter in het kader van deze grammatica van belang zijn, worden elders reeds in voldoende mate besproken, in het bijzonder bij het onderwerp Woordvolgorde.

Zie ook: Zelfstandige naamwoorden als woordsoort.

 

 

Veel bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt.
(bijvoorbeeld: πλούσιος - rijk, οι πλούσιοι - de rijken).

 

Een bijzondere situatie treedt op bij bijvoeglijke naamwoorden die een eigenschap aanduiden.
Enerzijds kunnen deze vaak onverkort als zelfstandig naamwoord worden gebruikt, anderzijds worden zij in het Grieks wel als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, wat in het Nederlands als dubbelop wordt ervaren.

   
   
Werk in uitvoering

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.