fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzComp1Pou>


Complementszin


Na een werkwoord dat een emotie of zintuigelijke waarneminguitdrukt, begint de bijzin veelal met που


De persoonsvorm in de bijzin staat over het algemeen in de indicativus
 

emotie χαίρομαι
συγχωρώ
τι κρίμα
πειράζω
είναι λυπηρός
καλύτερα που
blij zijn
zich excuseren
wat jammer
hinderen
het is spijtig
het is beter dat
waarneming βλέπω
ακούω
θυμάμαι
ξεχνάω
zien
horen
zich herinneren (hoe)
vergeten (hoe)

Voorbeelden:

praesens λυπάμαι που δε μπορώ να σας φιλοξενήσω. het spijt me dat ik u niet te gast kan hebben.
paratatikos την πείραζε που δεν ερχόταν να την δει. ze vond het vervelend dat hij haar niet kwam opzoeken (lett.: zien).
aoristus χαίρομαι που ήρθες. ik ben bij dat je gekomen bent.
toekomende tijd    
voltooide tijd    

 


Που volgt ook wel in speciale gevallen na werkwoorden waarbij normaliter het voegwoord ότι/πως of μη(ν)/μήπως of να wordt gebruikt

Dit wordt ofwel veroorzaakt doordat de betekenis van de zin een speciale gevoelswaarde heeft, ofwel doordat het werkwoord verschillende betekenissen heeft.

ότι/πως volgt over het algemeen een werkwoord dat een uiting, mening of kennis uitdrukt; is er sprake van een meer emotionele lading  dan volgt που.


Bijvoorbeeld: θυμάμαι (zich herinneren) zal over het algemeen gevolgd worden door ότι/πως

που ο γέρος θυμήθηκε που συναντιόντουσαν στο Παρίσι. de oude man herinnerde zich (nog goed) hoe ze elkaar in Parijs ontmoetten. (de manier waarop, de emotie)
ότι/πως ο γέρος θυμήθηκε ότι συναντήθηκαν στο Παρίσι. de oude man herinnerde zich nog dat ze elkaar in Parijs hadden ontmoet. (het feit)Ten gevolge van een bijzondere betekenis van de zin, kan het echter ook voorkomen dat een werkwoord waarbij normaliter που wordt gebruikt, toch door να of ότι/πως of μη(ν)/μήπως wordt gevolgd.


Bijvoorbeeld: βλέπω(zien) zal als werkwoord van zintuigelijke waarneming gevolgd worden door που. Indien het gebeuren als geheel centraal staat, volgt να.

να βλέπω το τρένο να ξεκινάει. ik zie de trein vertrekken. (ik zie de trein wegrijden)
που βλέπω το τρένο που ξεκινάει. ik zie de trein vertrekken (/die vertrekt). (ik zie het vertrek van de trein)

Bijvoorbeeld: ακούω (horen) zal als werkwoord van zintuigelijke waarneming over het algemeen gevolgd worden door ότι/πως.
Gaat het echter om de kennis-verwerving van het feit waartoe de waarneming aanleiding geeft, dan is het voegwoord ότι/πως:

που τον άκουσα που έμπαινε μέσα. ik hoorde hem binnenkomen. (ik hoorde hem, binnenkomen)
ότι/πως άκουσα ότι πέθανε ο θείος του. ik hoorde dat zijn oom is overleden. (het feit)

 


Bijvoorbeeld: βλέπω(zien) zal als werkwoord van zintuigelijke waarneming gevolgd worden door που. Indien echter het feit dat uit de waarneming voortvloeit, centraal staat, volgt ότι/πως:

ότι/πως είδα ότι έφυγε. ik zag dat hij vertrokken was. (het feit) Nb. aoristus.
που τον είδα που έφευγε. ik zag hem weggaan. (de bezigheid) Nb. paratikos

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

θυμήθηκε < θυμάμαι - zich herinneren
συναντιόντουσαν < συναντώ - ontmoeten
συναντήθηκαν < συναντώ - ontmoeten
έμπαινε < μπαίνω - binnenkomen
πέθανε < πεθαίνω - sterven
είδα < βλέπω - zien
έφυγε < φεύγω - weggaan
έφευγε < φεύγω - weggaan