fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//SyntBijzComp1Oti>


Complementszin


Na een werkwoord dat een uiting, mening of kennis uitdrukt begint de bijzin veelal met ότι/πως


Het werkwoord in de bijzin staat in de indicativus (praesens, aoristus, voltooide of toekomende tijd).
 

uiting

/

mening

/

kennis

λέω
φωνάζω
γράφω
πληροφορώ
απειλώ
ισχυρίζομαι
δείχνω
φανερώνω
δηλώνω
βεβαιώνω
φαίνεται
αρνούμαι
zeggen
roepen
schrijven
informeren
dreigen
beweren
laten zien
tonen
verklaren
verzekeren
het blijkt
ontkennen
νομίζω
πιστεύω
φαντάζομαι
υποθέτω
ξέρω
μαθαίνω
γνωρίζω
θυμάμαι
ξεχνάω
ακούω
βλέπω
menen
geloven
zich voorstellen
veronderstellen
weten
vernemen
weten
zich herinneren (dat)
vergeten (dat)
horen
zien

Ότι/πως worden ook gebruikt na zelfstandige naamwoorden met dezelfde betekenis:

 

uiting
/ mening
/kennis
η ιδέα ότι
η δήλωση ότι
η αλήθεια ότι
het idee dat
de mededeling dat
de waarheid dat

Bijvoorbeeld:

 

praesens νομίζω ότι έχεις δίκιο. ik denk dat je gelijk hebt.
paratatikos μα δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα με πρόδιδε με τέτοιον τρόπο. ik had nooit verwacht dat hij me op zo'n manier zou verraden.
aoristus άκουσα ότι πέθανε ο θείος του. ik hoorde dat zijn oom is overleden.
toekomende tijd ξέχασες ότι θα έρθουν οι γονείς σου απόψε; ben je vergeten dat je ouders vanavond komen?
voltooide tijd    

 


Ότι/πως volgt ook wel in speciale gevallen na werkwoorden waarbij normaliter het voegwoord να of μη(ν)/μήπως of που wordt gebruikt.


Dit wordt ofwel veroorzaakt doordat de betekenis van de zin een speciale gevoelswaarde heeft, ofwel doordat het werkwoord verschillende betekenissen heeft.


να volgt over het algemeen een wil/wens, mogelijkheid of noodzaakis; is er echter eerder sprake van een mening of feitelijkheid dan volgt ότι/πως.
Bijvoorbeeld: ελπίζω (hopen) zal over het algemeen gevolgd worden door να

col style="width:19%">
ότι/πως ελπίζω ότι πέρασες ωραία στις διακοπές. ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. (accent op het totale feit van een fijne vakantie)
να ελπίζω να είστε  καλά. ik hoop dat het goed met u gaat. (accent op het voortdurende goedgaan)


Ten gevolge van een bijzondere betekenis van de zin, kan het echter ook voorkomen dat een werkwoord waarbij normaliter ότι/πως wordt gebruikt, toch door να of μη(ν)/μήπως of που wordt gevolgd.Bijvoorbeeld: πιστεύω (geloven) zal over het algemeen gevolgd worden door ότι/πως, maar in geval van twijfel volgt να

να δεν πιστεύω να τα έμαθε τα νέα. ik geloof niet dat hij het nieuws gehoord heeft. (ik twijfel er aan)
ότι/πως πιστεύω ότι είναι αθώα. ik geloof dat zij onschuldig is. (het feit)

 

Bijvoorbeeld: θυμάμαι (zich iets herinneren) zal over het algemeen gevolgd worden door ότι/πως, maar in de betekenis van 'zich herinneren om' volgt να

να θυμήθηκες να πάρεις μαϊντανό; denk je eraan om peterselie mee te nemen? (zich herinneren om)
ότι/πως θυμάμαι ότι άφησα το αυτοκίνητο στη γωνιά. ik herinner me dat ik de auto op de hoek gezet heb (lett.: achtergelaten heb). (het feit)

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

πέρασες < περνάω - doorbrengen
έμαθε < μαθαίνω - vernemen
θυμήθηκες < θυμάμαι - zich herinneren
άφησα < αφήνω - achterlaten