Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
  ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzComp1An>

Complementszinnen van de indirecte rede.

Een bijzin van de zin in de indirecte is een bijzin waarin de woorden worden weergegeven die  daadwerkelijk door iemand zijn uitgesproken (de letterlijk uitgesproken woorden vormen een zin in de directe rede)

In het Nederlands begint de bijzin van de indirecte rede met 'dat', 'of' of een vraagwoord.

De indirecte rede kan in het Grieks de volgende vormen aannemen:

- wanneer de uiting in de directe rede uit een bewering of een mededeling bestaat, wordt de indirecte rede geconstrueerd met ότι of πως;

- wanneer de uiting in de directe rede uit een bevel of een verbod bestaat, wordt de indirecte rede geconstrueerd met να;

- wanneer de uiting in de directe rede uit een vraag bestaat, wordt de indirecte rede geconstrueerd met αν of met een vraagwoord.

Bij de omzetting van de directe rede naar de indirecte rede handhaaft het Grieks meestal de tijd van de directe rede, ongeacht de tijd waarin de inleidende zin staat:

 

bewering of mededeling: ότι  of πως  
  "σ' αγαπώ." μου λέει πως μ' αγαπάει. hij zegt dat hij van mij houdt.
  "θα έρθουμε." λένε ότι θα έρθουν. ze zeggen dat ze (zullen)  komen.
  "αν μπορούσα, θα ερχόμουν." μας έγραψε πως, αν μπορούσε, θα ερχόταν. hij schreef ons dat hij zou  komen, als hij kon.
  "έχουμε ξανάρθει." μας βεβαίωσαν ότι έχουν ξανάρθει. ze verzekerden ons dat ze hier eerder waren geweest.
bevel of verbod: να  
  "άφησέ το!" μου είπε να το αφήσω. ze zei me dat ik het los moest laten.
  "έλα εδώ, αμέσως!" μου φώναξε να 'ρθω αμέσως. ze riep dat ik onmiddellijk moest komen.
vraag: αν of vraagwoord.    
  "έχεις πονοκέφαλο;" με ρώτησε αν έχω πονοκέφαλο. hij vroeg me of ik hoofdpijn had.
  "πού είναι η χτεσινή εφημερίδα;" με ρώτησε πού είναι η χτεσινή εφημερίδα. ze vroeg me waar de krant van gisteren was.

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

έρθουμε < έρχομαι - komen
μπορούσα < μπορώ - kunnen
έγραψε < γράφω - schrijven
ερχόμουν < έρχομαι - komen
έχουμε ξανάρθει < ξανέρχομαι - weer komen
είπε < λέω - zeggen
άφησε < αφήνω - loslaten
έλα < έρχομαι - komen
φώναξε < φωνάζω -roepen
ρώτησε < ρωτάω - vragen