fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntLidw1


Zinsleer, lidwoord


Lidwoorden vallen uiteen in bepaalde lidwoorden en onbepaalde lidwoorden.

Het lidwoord volgt het zelfstandige naamwoord waarbij het hoort, in getal en geslacht.

In grote lijnen komt het gebruik van het lidwoord in het Grieks overeen met het gebruik in het Nederlands.
In een aantal gevallen wijkt het gebruik echter af.


Het bepaald lidwoord wordt gebruikt bij:


1.  naam en eigennaam
 
 
ο Θανάσης ο Σημίτης η Αθήνα
στους Δελφούς τον Αύγουστο η Ιταλία
Het lidwoord valt weg bij:
a.  vocativus
 
Παύλο δεσποινής Αμπατζοπούλου Ελένη
b.  naamaanduiding na werkwoorden als λέω, ονομάζω, φωνάζω:
 
τη λένε Άννα. zij heet Anna.
τον φωνάζουν Μπάμπη. zij roepen Bambie.
ονομάζεται Νίκος Αποστόλου. hij wordt Nikos Apostolos genoemd.
2.  datum
 
Bij de aanduiding van een datum kan zowel een dag, maand als jaar worden vermeld.
a)  dag
  De dag wordt voorzien van een lidwoord (vrouwelijk enkelvoud voor de eerste dag van de maand, vrouwelijk meervoud voor de overige dagen; het geslacht wordt verklaard uit het achterwege gelaten μέρα):
 
την 1η ... de eerste ...
στις 25 ... de 25ste ...
το 2023 2023
b)  maand
  De maand wordt in principe voorzien van een lidwoord:
 
την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στις 25 του Μάρτη
3.  tijd
  De tijd wordt voorzien van een lidwoord (vrouwelijk enkelvoud voor de eerste uur van de dag of middag, vrouwelijk meervoud voor de overige uren; het geslacht wordt verklaard uit het achterwege gelaten ώρα).
 
 
στις πεντέμισι στις 28 Οκτωβρίου om half zes op 28 oktober


Het onbepaald lidwoord

Het onbepaald lidwoord wordt niet gebruikt bij het naamwoordelijk gezegde in het geval dat het Nederlands een onbepaald lidwoord gebruikt:


η Μαρία είναι Ελληνίδα. Maria is een Griekse.
εσύ είσαι Ολλανδέζα. jij bent een Hollandse.
ο Μέμος θεωρείται καλός μαθητής. Memos wordt beschouwd als een goede leerling.

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l
Woord:
Woordleer
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.