Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Morf/MorfBijw3BijvComp>


Bijwoorden op basis van comparatieven


Van alle bijwoorden kunnen, wanneer de betekenis dat toelaat, comparatieven gevormd worden. Dit doet men door voor het bijwoord het partikel πιο te plaatsen.
χαμηλάlaagπιο χαμηλάlager
βαθιάdiep πιο βαθιάdieper
δυνατάluid, hard πιο δυνατά luider, harder

Ook bij plaatsaanduidingen kan de comparatief met πιο worden gebruikt.

εδώhierπιο εδώ meer hiernaartoe
πέραin de verte πιο πέραverderop
κάτωbeneden πιο κάτωlager, verderop (in het algemeen)
πάνωboven πιο πάνωhoger, hogerop (hellingopwaarts), verder van het centrum vandaan

Bijvoeglijke naamwoorden die een comparatief op -τερος en een elatief op -τατος of -ιστος kunnen krijgen, kunnen corresponderende bijwoorden vormen (altijd op -α). Bijvoorbeeld:

ακριβάduur ακριβότερα duurderακριβότατα allerduurst
ακριβώςprecies ακριβέστερα preciezer ακριβέστατα uiterst precies
βαθιάdiep βαθύτερα dieper βαθύτατα diepst
γενικάin het algemeen γενικότερα algemener γενικότατα algemeenst
κακώςslecht χειρότερα slechter χείριστα slechtst
καλάgoed καλύτεραbeter κάλλιστα
άριστα
wel degelijk
uitmuntend
λίγοeen beetje λιγότερα minder ελάχιστα minst
πολύzeer περισσότερα meer    
πρώταeerst πρωτύτερα eerder    

Een paar bijwoorden die niet (direct) van bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid, kunnen ook een comparatief op -τερα vormen:

αργάduurαργότερα later
κοντάdichtbij κοντύτερα dichterbij
νωρίςvroeg νωρίτερα eerder, vroeger
ύστεραdaarna, later υστερότερα naderhand

Bij deze vier woorden komen comparatieven met πιο ook geregeld voor: πιο αργά, πιο κοντά, πιο νωρίς, πιο ύστερα.
Nb. πιο αργά kan betekenen 'langzamer' en 'later', terwijl αργότερα alleen 'later' kan betekenen.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht