zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Werkwoorden    
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging deelwoord volt.tijd augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Agrp


Werkwoorden A-groep


De A-groep bestaat uit de werkwoorden van de 1e vervoeging waarvan de stam op een klinker eindigt met uitzondering van acht werkwoorden die tot de E-groep behoren.

De tweede stam actief wordt in alle gevallen gevormd door toevoeging van een -σ aan de stam.
In een aantal gevallen vindt vervolgens enige modificatie van de stam plaats, zodat de stam op -ευσ of -ξ eindigt.

De tweede stam passief wordt in alle gevallen gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
In de meeste gevallen vindt vervolgens enige modificatie van de stam plaats, zodat de stam eindigt op -θ, -στ, -σθ of -χθ.

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

uitgang op             aant 91
υ

ε 1)

ι
αι
απολύω

συνδέω

αποτίω
παραπαίω
απολύομαι

συνδέομαι

-
-
απολύσω

συνδέσω

αποτίσω
-
απέλυσα
απόλυσα
σύνδεσα
συνέδεσα
απέτισα
-
απολυθώ

συνδεθώ

-
-
απολύθηκα

συνδέθηκα

-
-
ontslaan

verbinden

inlossen
wankelen
34

9

2
1
ει

ει
αποκλείω

αποσείω
αποκλείομαι

αποσείομαι
αποκλείσω

αποσείσω
απόκλεισα
απέκλεισα
απέσεισα
αποκλειστώ

αποσειστώ
αποκλείστηκα

αποσείστηκα
uitsluiten

afschudden
3

2
ου αποκρούω αποκρούομαι αποκρούσω απέκρουσα αποκρουστώ αποκρούστηκα afstoten 7
ι χρίω χρίομαι χρίσω έχρισα χριστώ
χρισθώ
χρίστηκα
χρίσθηκα
zalven 2
ε 3) διαχέω διαχέομαι διαχύσω διέχυσα διαχυθώ διαχύθηκα verspreiden 1
ε 2) εμπνέω εμπνέομαι εμπνεύσω ενέπνευσα εμπνευστώ εμπνεύστηκα inspireren 23
ε 3) παρεισφρέω - παρεισφρήσω παρεισέφρησα - - binnensluipen 1
υ προσελκύω προσελκύομαι προσελκύσω προσέλκυσα
προσείλκυσα
προσελκυστώ προσελκύστηκα aantrekken 6
Emigrant naar              
G-groep αναδεικνύω αναδεικνύομαι αναδείξω ανέδειξα
ανάδειξα
αναδειχθώ αναδείχθηκα tonen 8
2A1-grp σειώ
σείω
σειέμαι
σείομαι
σείσω ") έσεισα σειστώ σείστηκα schudden 1  


1) δέω, χέω en samenstellingen
2) πλέω, πνέω, ρέω en samenstellingen
3) unieke aoristos-uitgang in deze groep

Nb1. De samenstellingen van de werkwoorden op -δείχνω en -δεικνύω hebben beide de aoristos op -δείξω.
Nb2. αναδεικνύω en diverse andere hebben nevenvormen op -είχνω. Deze vormen zijn opgenomen in de G-groep.
Nb3. σείω heeft een variant σειώ die tot de 2Α1-groep behoort. Σειώ volgt de verbuiging van σείω.
 
© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
 

1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
  κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωθώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben