zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Werkwoorden    
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging deelwoord volt.tijd augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Ogrp


Werkwoorden O-groep


De O-groep bestaat uit de werkwoorden die niet tot de 1e of 2e vervoeging gerekend worden.
Het zijn enkele werkwoorden die alleen passieve vormen hebben.

De vorming van de tweede stam passief is afwezig of afwijkend van wat gebruikelijk is.

Sommige werkwoorden hebben afwijkende vervoegingen.

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

  actief passief paratatikos aor   aant
  - είμαι ήμουν(α) - zijn 2
  - κείμαι - - liggen 11
  - κείτομαι κειτόμουν(α) - liggen 1


 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie