zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Werkwoorden    
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging deelwoord volt.tijd augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22Cgrp


Werkwoorden 2C- en 2D-groep


De 2C-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -οίς.

De 2D-groep bestaat uit enkele passieve werkwoorden van de 2e vervoeging op -άμαι.


De tweede stam actief is afwezig.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -ηθ aan de 1e stam .
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

                aant
2C πληρώ πληροίς πληρούμαι - - - - voldoen aan 7
                 
2D - - φοβάμαι
φοβούμαι
- - φοβηθώ φοβήθηκα vrezen 15
  - - αποκοιμιέμαι
αποκοιμούμαι
αποκοιμάμαι
- - αποκοιμηθώ αποκοιμήθηκα in slaap vallen 1

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie