zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Werkwoorden    
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging deelwoord volt.tijd augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22A2grp


Werkwoorden 2Α2-groep


De 2Α2-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -ας.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ of -ασ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ of -ασ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, -σθ of -αστ.
De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

              aant
108
  ανακτώ ανακτώμαι ανακτήσω ανέκτησα ανακτηθώ ανακτήθηκα terugwinnen 60
  πλανώ πλανώμαι
πλανιέμαι
πλανήσω πλάνησα πλανηθώ πλανήθηκα misleiden 6
  αντανακλώ αντανακλώμαι αντανακλάσω αντανάκλασα αντανακλαστώ αντανακλάστηκα weerspiegelen 19
  - αποπειρώμαι - - αποπειραθώ αποπειράθηκα pogen 2
  καθιστώ καθίσταμαι καταστήσω κατέστησα καταστώ - worden 12
  - επαφίεμαι - - επαφεθώ επαφέθηκα overgelaten worden 1
  εγκαθιστώ εγκαθίσταμαι εγκαταστήσω εγκατέστησα εγκατασταθώ εγκαταστάθηκα installeren 7
  συνιστώ συνίστωμαι συστήσω σύστησα
συνέστησα
συστηθώ
συσταθώ
συστήθηκα
συστάθηκα
instellen 1

 
Nb. In de vormen ανέκτησα, κατέστησα en εγκατέστησα is sprake van een inwendig augment.
© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie