zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Werkwoorden    
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging deelwoord volt.tijd augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw22Bgrp


Werkwoorden 2B-groep


De 2B-groep bestaat uit de werkwoorden van de 2e vervoeging met de 2e persoon enkelvoud op -είς.
De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -ησ, -εσ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -ησ, -εσ of -εψ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een -θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -ηθ, εθ of -εστ.
Sommige werkwoorden hebben een tweede stam passief zonder θ of τ. In een enkel geval gaat dat gepaard met klinkerwijziging.

Sommige werkwoorden hebben afwijkende vervoegingen (καλώ).

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

              aant
850
θεωρώ θεωρούμαι θεωρούμουν θεωρήσω θεώρησα θεωρηθώ θεωρήθηκα beschouwen 797
- προσποιούμαι προσποιούμουν
προσποιόμουν
- - προσποιηθώ προσποιήθηκα veinzen 9
ευχαριστώ ευχαριστιέμαι
ευχαριστούμαι
ευχαριστούμουν
ευχαριστιόμουν
ευχαριστήσω ευχαρίστησα ευχαριστηθώ ευχαριστήθηκα bedanken 3
διαματυρώ διαμαρτυρούμαι
διαμαρτυρόμαι
διαμαρτυρούμουν διαμαρτυρήσω διαμαρτύρησα διαμαρτυρηθώ διαμαρτυρήθηκα protesteren 1
θαρρώ - - θαρρέψω θάρρεψα - - denken, menen 1
τελώ τελούμαι τελούμουν τελέσω τέλεσα τελεστώ τελέστηκα inzegenen 10
διαιρώ διαιρούμαι διαιρούμουν διαιρέσω διαίρεσα διαιρεθώ διαιρέθηκα opdelen 18
αφαιρώ αφαιρούμαι
αφαιριέμαι
αφαιρούμουν αφαιρέσω αφαίφερεσα αφαιρεθώ αφαιρέθηκα verminderen 1
καλώ καλούμαι καλούμουν καλέσω κάλεσα καλεστώ
κληθώ
καλέστηκα
κλήθηκα
uitnodigen 1
μετακαλώ μετακαλούμαι μετακαλούμουν μετακαλέσω μετακάλεσα μετακληθώ μετακλήθηκα uitnodigen 9


Nb1. De vervoeging van παρακαλώ valt in de 2A1/2B-groep.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie