Grammatica Nieuwgrieks

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Verantwoording  ►
Verantwoording  ►
direct naar: Grammatica
direct naar: Grammatica
Grammatica//MorfWerw/Vera3>


Verantwoording


Grammatica's van het Nieuwgrieks zijn er in soorten en maten.

De eerste Nederlandse Nieuwgriekse grammatica was waarschijnlijk die van mevrouw Wittop-Koning (Levend Grieks,  1963). In 1980 verscheen in aansluiting daarop Levend Grieks, een praktische cursus Nieuwgrieks. Dit boek bood lessen en een grammatica die afgestemd was op cursisten die geen Oudgrieks  kennen. Daarbij werd een zo eenvoudig mogelijk beeld gegeven van de Griekse grammatica en werden ook alleen de belangrijkste Nederlandse grammaticale begrippen  gebruikt. Dit leidt tot een zekere onvolledigheid en simplificatie van het Grieks.
In 1987 verscheen de Nieuwgriekse spraakkunst (woordleer) van Imbrechts. Deze sluit aan bij de spraakkunst zoals die op de Griekse scholen wordt onderwezen. Dit boek beperkt zich over het algemeen tot de spraakkunst en laat de functie van woorden in de zin en daarmee de betekenis van de zin zo veel mogelijk achterwege.
In de loop van de tijd heeft de vakgroep Nieuwgrieks van de Universiteit van Amsterdam een aantal syllabi ontwikkeld die dieper ingaan op bepaalde taaltechnische eigenschappen, op de specifieke verschillen tussen het Nederlands en het Grieks, en op de rol van de zinsbouw in de betekenis van de zin.

Van de niet in het Nederlands geschreven grammatica is de Engelse van Holton ea het vermelden waard. Deze grammatica heeft een behoorlijke diepgang, maar heeft als bezwaar dat de bespreking (uiteraard) ge�nt is op de eigenschappen van het Engels en niet van het Nederlands.

De beste grammatica's van het Nieuwgrieks zullen ongetwijfeld in het Grieks geschreven zijn. Wat niveau betreft, lijken de Γραμματική en Συντακτικό, die voor het Griekse Γυμνάσιο en Λυκείο onder auspici�n van het Griekse ministerie van Onderwijs zijn uitgegeven, het meest geschikt qua niveau en volledigheid.

Ook op het Internet, in het bijzonder op Wikibooks, zijn diverse aanzetten tot beschrijving van de Griekse grammatica te vinden.

Al deze grammatica's kennen hun beperkingen.
Deze publicatie beoogt aan al deze beperkingen tegemoet te komen door:

- een heldere bespreking te bieden van de hooflijnen van de taal (toegankelijkheid)

- naast de meest essentiële taaleigenschappen ook diepgaandere onderwerpen aandacht te geven (diepgang)

- niet alleen de specifieke taaleigenschappen van het Grieks als invalshoek te nemen, maar ook aandacht te schenken aan de specifieke taaleigenschappen van het Nederlands

- onderscheid te maken tussen grammatica en syntax, wat de de overzichtelijkheid van en het inzicht in de taalregels ten goede komt.

In hoeverre deze doelstellingen gehaald worden, zal de tijd bewijzen.


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.