fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/Morf1


Vormleer - Woordleer


De Woordleer of vormleer beschrijft de schrijfwijze van woorden (de zinsleer beschrijft hoe woorden in zinsverband worden gecombineerd).

Woorden kunnen in het Grieks,  meer dan in het Nederlands, verschillende vormen aannemen (bijvoorbeeld: man, mannen; lopen, loopt).

Daarnaast kunnen door woordvorming nieuwe woorden gemaakt worden.

De woorden van het Grieks kunnen in twee groepen verdeeld worden: woorden die wel en woorden die niet in verschillende vormen kunnen voorkomen.

Bij werkwoorden heet deze vormverandering vervoeging.

Bij de overige woordsoorten heet dit verbuiging . Deze groep omvat de naamwoorden (zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden enz.) en de lidwoorden.

De Griekse indeling in woordsoorten stemt niet geheel en al overeen met de indeling die het Nederlands hanteert. De volgende woordsoorten onderscheiden.

1. met verbuiging voorbeeld
  a) lidwoorden de
  b) zelfstandig naamwoorden straat
  c) bijvoeglijke naamwoorden mooi
  d) persoonlijke voornaamwoorden wij
  e) bezittelijke voornaamwoorden  onze
  g) aanwijzende voornaamwoorden die
  h) vragende voornaamwoorden wie
  i) betrekkelijke voornaamwoorden welke
  j) onbepaalde voornaamwoorden men
  l) wederkerig voornaamwoord elkaar
  f) wederkerend voornaamwoord zich
  l) telwoorden vier
2.  werkwoorden werken
3.  niet verbogen of vervoegde woordsoorten
  a) bijwoorden altijd
  b) voorzetsels van
  b) voegwoorden omdat
  c) tussenwerpsels eh
  d) partikels ")

') Natuurlijk zijn er op deze regel enkele uitzonderingen. Zo zijn er bijvoorbeeld zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die niet verbogen worden.
") Het Nederlands kent geen aparte woordsoort partikels.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.